Ford Fusion: Podłączanie przewodów

Ford Fusion –> Akumulator pojazdu –> Podłączanie przewodów

Podłączanie przewodów


  1. Pojazd z akumulatorem rozładowanym
  2. Pojazd z akumulatorem pomocniczym
  3. Przewód połączenia bieguna dodatniego
  4. Przewód połączenia bieguna ujemnego

Akumulator pojazdu

Uruchamianie pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych UWAGI Podłączaj jedynie akumulatory o tym samym napięciu nominalnym. Zawsze stosuj przewo ...

Pojazdy z silnikiem benzynowym

UWAGI Nie wolno podłączać przewodu do ujemnego bieguna (-) rozładowanego akumulatora. Sprawdź, czy żaden z przewodów nie dotyka ele ...

Categorie