Ford Fusion: Napełnianie opony

Ford Fusion –> Koła i opony –> Zestaw do naprawy opon –> Napełnianie opony

OSTRZEŻENIA

 • Przed napompowaniem sprawdź ścianę boczną opony. Jeżeli widać jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie próbuj pompować opony.
 • Nie stój w bezpośredniej bliskości opony, gdy sprężarka pompuje powietrze.
 • Obserwuj ścianę boczną opony. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, wyłącz sprężarkę i wypuść powietrze za pomocą zaworu upustu ciśnienia I. Nie kontynuuj jazdy z tą oponą.
 • Środek uszczelniający zawiera lateks naturalny. Unikaj kontaktu ze skórą i ubraniem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.
 • Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie nie osiągnie wartości 1,8 bara (26 psi) w ciągu 10 minut, oznacza to, że opona mogła zostać poważnie uszkodzona, co uniemożliwia tymczasową naprawę. W takim przypadku nie kontynuuj jazdy z tą oponą.

Napełnianie opony


 1. Nalepka
 2. Pojemnik środka uszczelniającego
 3. Rurka pojemnika środka uszczelniającego
 4. Uchwyt pojemnika
 5. Ciśnieniomierz
 6. Wtyczka zasilania z przewodem
 7. Przełącznik sprężarki
 8. Rurka zestawu do napraw
 9. Zawór upustu ciśnienia
 1. Wyjmij zestaw do napraw opon z opakowania.
 2. Zdejmij nalepkę A z informacją o maksymalnej dopuszczalnej prędkości (80 km/h) z pojemnika środka uszczelniającego i przymocuj do tablicy rozdzielczej w polu widzenia kierowcy.

  Upewnij się, że nalepka nie zasłania żadnego ważnego elementu.

 3. Wyjmij rurkę H z zaworem upustu ciśnienia I oraz wtyczkę zasilania z przewodem F z zestawu.
 4. Podłącz rurkę H z zaworem upustu ciśnienia I do pojemnika środka uszczelniającego B.
 5. Zamocuj pojemnik środka uszczelniającego B w uchwycie D.
 6. Zdejmij pokrywkę zaworu z uszkodzonej opony
 7. Przykręć ściśle rurkę pojemnika środka uszczelniającego C do zaworu uszkodzonej opony.
 8. Upewnij się, że przełącznik sprężarki G jest w położeniu 0.
 9. Wsuń wtyczkę zasilania F do gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania. Patrz Zapalniczka (strona 74).
 10. Uruchom silnik.
 11. Przesuń przełącznik sprężarki G do położenia 1.
 12. Pompuj oponę nie dłużej niż 10 minut, aby uzyskać ciśnienie o wartości minimum 1,8 bara (26 psi) i maksimum 3,5 bara (51 psi). Przesuń przełącznik sprężarki G do położenia 0 i sprawdź aktualne ciśnienie powietrza w oponie za pomocą ciśnieniomierza E.

Wskazówka: Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie nie osiągnęło wartości 1,8 bara (26 psi), nie kontynuuj.

Wskazówka:Podczas pompowania środka uszczelniającego przez zawór opony ciśnienie może wzrosnąć do 6 barów (87 psi), ale spadnie ponownie po około 30 sekundach.

 1. Wyjmij wtyczkę zasilania F z gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania.
 2. Szybko odkręć rurkę C od zaworu opony. Zamocuj pokrywkę zaworu.
 3. Pozostaw pojemnik środka uszczelniającego B w uchwycie D.
 4. Upewnij się, że zestaw jest przechowywany w bezpieczny sposób w pojeździe, ale jest też łatwo dostępny. Zestaw będzie znów potrzebny, gdy będziesz sprawdzać ciśnienie powietrza w oponie.
 5. Niezwłocznie przejedź około 3 km, aby środek uszczelniający mógł uszczelnić uszkodzone miejsce.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli podczas jazdy wystąpią silne drgania, niestabilne zachowanie układu kierowniczego lub hałasy, zmniejsz prędkość i ostrożnie dojedź do miejsca, gdzie możesz bezpiecznie zatrzymać pojazd. Ponownie sprawdź oponę i jej ciśnienie. Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie jest niższe niż 1 bar (14,7 psi) lub jeśli są widoczne jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie kontynuuj jazdy z tą oponą.

 1. Zatrzymaj pojazd po przejechaniu około 3 km. Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj ciśnienie powietrza w uszkodzonej oponie.
 2. Zamocuj zestaw i odczytaj ciśnienie powietrza w oponie na ciśnieniomierzu E.
 3. Wyreguluj do poziomu zalecanej wartości ciśnienia. Patrz Specyfikacje techniczne (strona 137).
 4. Po napompowaniu opony do prawidłowej wartości ciśnienia przesuń przełącznik sprężarki G do położenia 0, wyjmij wtyczkę zasilania F z gniazda, odkręć rurkę C i zamocuj pokrywkę zaworu.
 5. Pozostaw rurkę C i H podłączoną do pojemnika środka uszczelniającego B i schowaj w bezpiecznym miejscu.
 6. Przejedź do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego w celu wymiany uszkodzonej opony. Zanim opona zostanie zdjęta z obręczy, poinformuj mechanika, że zawiera ona środek uszczelniający. Wymień pojemnik środka uszczelniającego B oraz rurkę C jak najszybciej po użyciu.

Wskazówka: Pamiętaj, że awaryjne zestawy do napraw opon zapewniają jedynie tymczasową mobilność. Przepisy dotyczące naprawy opony po zastosowaniu zestawu do napraw opon mogą różnić się zależnie od kraju. W celu uzyskania informacji powinieneś skonsultować się ze specjalistą.

OSTRZEŻENIE

Przed jazdą upewnij się, że ciśnienie powietrza w oponie jest na poziomie zalecanej wartości ciśnienia. Patrz Specyfikacje techniczne (strona 137).

Sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponie aż do wymiany uszczelnionej opony.

Puste pojemniki po środku uszczelniającym można wyrzucać do pojemników na domowe odpadki. Pozostałości środka uszczelniającego należy zwrócić do Dealera lub wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami o pozbywaniu się odpadków.

  Korzystanie z zestawu do napraw opon

  OSTRZEŻENIA Sprężone powietrze może mieć właściwości wybuchowe lub napędowe Nigdy nie pozostawiaj zestawu do napraw opon be ...

  Konserwacja opon

  Aby zapewnić równomierne zużycie opon przednich i tylnych kół oraz wydłużyć czas ich eksploatacji, zaleca się zamianę k& ...

  Categorie