Ford Fusion: Korzystanie z zestawu do napraw opon

Ford Fusion –> Koła i opony –> Zestaw do naprawy opon –> Korzystanie z zestawu do napraw opon

OSTRZEŻENIA

 • Sprężone powietrze może mieć właściwości wybuchowe lub napędowe
 • Nigdy nie pozostawiaj zestawu do napraw opon bez dozoru podczas użycia.

UWAGA

Nie pozwalaj, aby sprężarka pracowała dłużej niż 10 minut.

Wskazówka: Stosuj zestaw do napraw opon wyłącznie w pojeździe, z którym był dostarczony.

 • Zaparkuj pojazd na poboczu, tak aby nie utrudniać ruchu na drodze oraz aby móc bezpiecznie korzystać z zestawu.
 • Włącz hamulec postojowy, nawet jeśli zaparkowałeś na równym podłożu, aby zagwarantować, że pojazd się nie przemieści
 • Nie próbuj usuwać ciał obcych, takich jak gwoździe lub śruby, wbitych w oponę.
 • Gdy zestaw jest używany, pozostaw włączony silnik, ale nie w przypadku, gdy pojazd znajduje się na ograniczonej przestrzeni lub miejscu o niedostatecznej wentylacji (np.

  wewnątrz budynku). W takim przypadku włącz sprężarkę, gdy silnik jest wyłączony.

 • Wymień pojemnik ze środkiem uszczelniającym na nowy przed upływem daty ważności (patrz górna część pojemnika).
 • Poinformuj wszystkich pozostałych użytkowników pojazdu, że opona została tymczasowo uszczelniona za pomocą zestawu do napraw opon i poinformuj ich o konieczności przestrzegania specjalnych zasad podczas jazdy.

  Informacje ogólne

  OSTRZEŻENIA W zależności od rodzaju i rozmiarów uszkodzenia, w niektórych oponach można dokonać tylko częściowego uszczel ...

  Napełnianie opony

  OSTRZEŻENIA Przed napompowaniem sprawdź ścianę boczną opony. Jeżeli widać jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne us ...

  Categorie