Ford Fusion: Konserwacja opon

Ford Fusion –> Koła i opony –> Konserwacja opon

Konserwacja opon


Aby zapewnić równomierne zużycie opon przednich i tylnych kół oraz wydłużyć czas ich eksploatacji, zaleca się zamianę kół przednich na tylne i na odwrót w regularnych odstępach od 5000 do 10 000 km.

UWAGA

Nie obcieraj boków opon podczas parkowania.

Jeśli musisz wjechać na krawężnik, zrób to powoli, najeżdżając kołami pod kątem prostym.

Regularnie sprawdzaj opony pod kątem nacięć, ciał obcych i nierównomiernego zużycia. Nierównomiernie zużyty bieżnik może oznaczać złe ustawienie zbieżności kół.

Sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach (również w kole zapasowym), gdy koła są zimne, co dwa tygodnie.

    Napełnianie opony

    OSTRZEŻENIA Przed napompowaniem sprawdź ścianę boczną opony. Jeżeli widać jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne us ...

    Stosowanie opon zimowych

    UWAGA Upewnij się, że stosujesz nakrętki kół właściwe dla typu kół, na których zamontowane są opony zimowe. Jeż ...

    Categorie