Ford Fusion: Stosowanie opon zimowych

Ford Fusion –> Koła i opony –> Stosowanie opon zimowych

UWAGA

Upewnij się, że stosujesz nakrętki kół właściwe dla typu kół, na których zamontowane są opony zimowe.

Jeżeli korzystasz z opon zimowych, upewnij się, że ciśnienie powietrza w oponach jest prawidłowe. Patrz Specyfikacje techniczne (strona 137).

    Konserwacja opon

    Aby zapewnić równomierne zużycie opon przednich i tylnych kół oraz wydłużyć czas ich eksploatacji, zaleca się zamianę k& ...

    Stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych

    OSTRZEŻENIA Nie przekraczaj prędkości 50 km/h. Nie stosuj łańcuchów przeciwśnieżnych na drogach nie pokrytych śniegiem &# ...

    Categorie