Fiat Idea: Wyposażenie wnêtrza

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Wyposażenie wnêtrza

Wyłącznik bezwładnościowy blokujący paliwo

Umieszczony jest w dolnej części obok słupka po stronie pasażera, aby uzyskać do niego dostęp przesunąć poszycie; interweniuje w przypadk ...

Schowki górne na drobne przedmioty

Aby otworzyć schowek rozłączyć odpowiednią pokrywę z zaczepu A-rys. 85-86 i obrócić ją aż do stabilnej pozycji otwarcia. ...

Categorie