Fiat Idea: Cargo box

CARGO BOX rys. 93 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

CARGO BOX


Składa się z pojemnika odpowiednio ukształtowanego umieszczonego w bagażniku dla samochodu z siedzeniami tylnymi nie przesuwanymi i używany do umieszczenia przedmiotów, które umożliwiają uzyskanie jednolitego poziomu z powierzchnią ładunkową do oparcia siedzenia.

    Wgłêbienia na kubki - wgłêbienia na butelki

    WGŁĘBIENIA NA KUBKI - WGŁĘBIENIA NA BUTELKI rys. 92 Przygotowane Wnęki na kubki - na butelki umieszczone są na tunelu środkowym przed d&# ...

    Szczeliny na karty

    SZCZELINY NA KARTY rys. 94 Na tunelu środkowym znajdują się szczeliny na karty telefoniczne, karty magnetyczne lub na bilety na autostradę. ...

    Categorie