Fiat Idea: Wyłącznik bezwładnościowy blokujący paliwo

Fiat Idea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Wyłącznik bezwładnościowy blokujący paliwo

Umieszczony jest w dolnej części obok słupka po stronie pasażera, aby uzyskać do niego dostęp przesunąć poszycie; interweniuje w przypadku zderzenia powodując przerywanie zasilania paliwem i w konsekwencji wyłączenie silnika.

Włączenie sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki èw zestawie wskaźników razem z komunikatem (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) wyświetlanym na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym.

Sprawdzić dokładnie samochód, aby upewnić się, że nie ma wycieków paliwa, na przykład w komorze silnika, pod samochodem lub w strefie zbiornika paliwa.

Wyłącznik bezwładnościowy blokujący paliwo


Jeżeli nie stwierdzono wycieków paliwa i samochód jest w stanie jechać, nacisnąć przycisk A-rys. 84, aby przywrócić system zasilania i włączenia świateł.

Po zderzeniu, obrócić kluczyk w wyłączniku zapłonu w STOP, aby nie rozładował się akumulator.

UWAGA Jeżeli po zderzeniu wyczuwalny jest zapach paliwa lub widoczne są wycieki z układu zasilania silnika, nie włączać wyłącznika, aby uniknąć ryzyka pożaru.

    Przyciski sterujące światłami

    ŚWIATŁA AWARYJNE rys. 80-81 Zaświecą się po naciśnięciu przycisku A, w jakiejkolwiek pozycji kluczyka w wyłączniku zapłonu. ...

    Wyposażenie wnêtrza

    ...

    Categorie