Fiat Idea: Wskazywane wielkości

Zasięg

Wyświetla orientacyjną odległość, jaką można przyjechać na paliwie znajdującym się w zbiorniku, pod warunkiem utrzymania tego samego stylu jazdy. Na ekranie wyświetli się wskazanie "----", jeśli wydarzą się następujące przypadki:

 •  wartość zasięgu poniżej 50 km (lub 30 mi) lub poziom paliwa poniżej 4 litrów;
 •  w przypadku postoju samochodu przy silniku uruchomionym przez dłuższy czas.

Przejechana odległość

Wskazuje przejechaną odległość od rozpoczęcia nowej podróży.

Średnie zużycie paliwa

Przedstawia orientacyjne średnie zużycie paliwa od ponownego rozpoczęcia jazdy.

Chwilowe zużycie paliwa

Wyraża zmieniające się, ciągle uaktualniane zużycie paliwa. W przypadku postoju samochodu przy silniku uruchomionym na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "----".

Prędkość średnia

Przedstawia wartość średniej prędkości samochodu w zależności od upływającego całkowitego czasu od rozpoczęcia nowej podróży.

Czas podróży

Czas upływający od rozpoczęcia nowej podróży.

OSTRZEŻENIE W przypadku braku informacji, wszystkie wielkości w Komputerze pokładowym zostaną zastąpione "- - - - " w miejsce wartości. Gdy zostaną przywrócone warunki normalnego funkcjonowania, obliczanie różnych wartości zostanie przywrócone w sposób regularny, bez wyzerowania wartości wskazywanych poprzednio jako anomalie, oraz bez rozpoczęcia wskazań nowej podróży

  Opis ogólny

  "Komputer pokładowy" umożliwia wskazania, przy kluczyku w pozycji MAR, wielkości odpowiadających stanowi funkcjonowania samochodu. Ta funkcja składa si& ...

  Przycisk sterujący TRIP

  Przycisk sterujący TRIP rys. 31 Przycisk TRIP, umieszczony na dźwigni prawej, umożliwia, przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR, dost ...

  Categorie