Fiat Idea: Przycisk sterujący TRIP

Przycisk sterujący TRIP rys. 31

Przycisk TRIP, umieszczony na dźwigni prawej, umożliwia, przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR, dostęp do wskazań wielkości opisanych poprzednio, a także wyzerowanie dla rozpoczęcia nowej podróży:

 •  nacisnąć krótko, aby zaakceptować wskazania różnych wielkości
 •  nacisnąć dłużej, aby wyzerować (reset) i następnie rozpocząć nową podróż.

Przycisk sterujący TRIP


Nowa podróż

Rozpoczyna się od wykonania wyzerowania:

 • "manualnego" przez użytkownika, za pomocą naciśnięcia odpowiedniego przycisku;
 • "automatycznego", gdy "przejechana odległość" osiągnie wartość 999,9 km lub, gdy "czas podróży" osiągnie wartość 99,59 (99 godzin i 59 minut);
 •  po każdym rozłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.

OSTRZEŻENIE Operacja wyzerowania wykonana w obecności wskazań w "General Trip" powoduje równoczesne wyzerowanie także w "Trip B", natomiast wyzerowanie w "Trip B" powoduje reset tylko wartości odpowiadających właściwej funkcji.

  Wskazywane wielkości

  Zasięg Wyświetla orientacyjną odległość, jaką można przyjechać na paliwie znajdującym się w zbiorniku, pod warunkiem utrzy ...

  Procedura rozpoczęcia podróży

  Przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR, wykonać wyzerowanie (reset) naciskając i przytrzymując naciśnięty przycisk TRIP dł ...

  Categorie