Fiat Idea: Procedura rozpoczęcia podróży

Przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR, wykonać wyzerowanie (reset) naciskając i przytrzymując naciśnięty przycisk TRIP dłużej niż 2 sekundy.

Wyjście z TRIP

Z funkcji TRIP wychodzi się automatycznie po wyświetleniu wszystkich wielkości lub przytrzymując naciśnięty przycisk MODE powyżej 2 sekund.

Wyjście z TRIP


    Przycisk sterujący TRIP

    Przycisk sterujący TRIP rys. 31 Przycisk TRIP, umieszczony na dźwigni prawej, umożliwia, przy kluczyku w wyłączniku zapłonu w pozycji MAR, dost ...

    Regulacja kierownicy

    Kierownicę reguluje się w kierunku pionowym A-rys. 32 i osiowym B. Aby wyregulować, należy:  odblokować dźwignię pociągają ...

    Categorie