Fiat Idea: Opis ogólny

"Komputer pokładowy" umożliwia wskazania, przy kluczyku w pozycji MAR, wielkości odpowiadających stanowi funkcjonowania samochodu. Ta funkcja składa się z "General trip" monitoruje "podróż kompletną" samochodu i z "Trip B" monitoruje "podróż okresową"; ta ostatnia funkcja "zawiera się" (jak pokazano na rys. 32) wewnątrz podróży kompletnej.

Obie funkcje można wyzerować (reset - rozpoczynając nową podróż).

"General Trip" umożliwia wyświetlenie następujących wielkości:

 •  Zasięg
 •  Przejechana odległość
 •  Średnie zużycie paliwa
 •  Chwilowe zużycie paliwa
 •  Średnia prędkość
 •  Czas podróży (czas jazdy).

"Trip B" umożliwia wyświetlenie następujących wielkości:

 •  Przejechana odległość B
 •  Średnie zużycie paliwa B
 •  Średnia prędkość B
 •  Czas podróży B (czas jazdy).

Uwaga"Trip B" jest funkcją, którą można wyłączyć (patrz rozdział "Aktywacja Trip B"). Wielkości "Autonomia" - "Zasięg" i "Consumo istantaneo" - "Chwilowe zużycie paliwa" nie mogą być zerowane.

  Komputer pokładowy (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

  ...

  Wskazywane wielkości

  Zasięg Wyświetla orientacyjną odległość, jaką można przyjechać na paliwie znajdującym się w zbiorniku, pod warunkiem utrzy ...

  Categorie