Dacia Logan: Zamykanie pokrywy komory silnika

Dacia Logan –> Obsługa samochodu –> Pokrywa komory silnika –> Zamykanie pokrywy komory silnika

Zamykanie pokrywy komory silnika


W celu zamknięcia pokrywy, wsunąć podporę 5 w obejmę 4, chwycić pokrywę pośrodku jej przedniej krawędzi, obniżyć do wysokości około 20 cm nad przednim pasem i puścić. Zamek pokrywy zostanie zablokowany samoczynnie pod jej ciężarem.

Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy wszystkie narzędzia lub inne przedmioty zostały wyjęte z komory silnika.

Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

    Blokada zabezpieczająca pokrywę komory silnika

    W celu wyłączenia blokady podnieść lekko pokrywę i wyjąć zaczep 2, popychając w lewo dźwignię 3. Wyjąć podpor&# ...

    Poziom oleju w silniku

    W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związku z czym, co pewien cza ...

    Categorie