Dacia Logan: Poziom oleju w silniku

Dacia Logan –> Obsługa samochodu –> Poziom oleju w silniku

W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związku z czym, co pewien czas, należy liczyć się z koniecznością dolania oleju w okresie między kolejnymi dwoma terminami wymiany.

W przypadku dotartego już samochodu, jeśli zużycie oleju okaże się większe niż 0,5 litra na 1 000 km, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem DACIA.

Częstotliwość: należy systematycznie sprawdzać poziom oleju, a szczególnie przed każdą dłuższą podróżą. Ma to na celu uniknięcie ryzyka uszkodzenia silnika.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod pokrywą komory silnika należy pamiętać, że w każdej chwili może nastąpić samoczynne włączenie wentylatora chłodnicy.

Ryzyko obrażeń.

Odczyt poziomu oleju

Odczyt poziomu oleju


Odczyt jest miarodajny, jeśli samochód stoi na płaskim podłożu i silnik nie pracuje od dłuższego czasu:

 •  wyjąć bagnet pomiarowy 1;
 •  przetrzeć go czystą, gładką szmatką;
 •  wsunąć bagnet do oporu;
 •  wyjąć bagnet ponownie;
 •  odczytać poziom: nie powinien on nigdy spadać poniżej oznaczenia ttmini" B, ani przekraczać oznaczenia "maxi" A.

Przekroczenie poziomu maksymalnego oleju silnikowego

Nie można w żadnym wypadku przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju A : ryzyko rozbiegania lub uszkodzenia silnika.

Odczyt poziomu można wykonywać wyłącznie przy użyciu bagnetu pomiarowego tak jak zostało to opisane powyżej.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika: trzeba poprosić o pomoc personel Autoryzowanego Serwisu DACIA.

Uzupełnianie / Wymiana oleju

Uzupełnianie / Wymiana oleju


Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

Jakość oleju silnikowego

Aby poznać rodzaj oleju, który należy stosować, patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Serwisu DACIA.

Jakość oleju silnikowego


 • Odkręcić korek 2;
 •  uzupełnić poziom oleju (pojemność zbiornika między oznaczeniami "mini" 1 umaxiv na bagnecie 1 od 1,5 do 2 litrów, zależnie od typu silnika);
 •  odczekać około 10 minut, aż olej spłynie;
 •  sprawdzić poziom przy pomocy bagnetu pomiarowego 1 (w sposób opisany na poprzedniej stronie).

Nie wolno przekroczyć oznaczenia "maxi"; nie należy też zapomnieć o dokręceniu korka 2.

Jakość oleju silnikowego


Uzupełnianie oleju: Przy uzupełnianiu poziomu oleju należy zwrócić uwagę, by cząsteczki oleju nie dostały się do elementów silnika, gdyż może to spowodować pożar.

Nie wolno zapomnieć o dokładnym dokręceniu korka, w przeciwnym razie istnieje również ryzyko pożaru, jeżeli cząsteczki oleju przedostaną się do rozgrzanych części silnika.

  Zamykanie pokrywy komory silnika

  W celu zamknięcia pokrywy, wsunąć podporę 5 w obejmę 4, chwycić pokrywę pośrodku jej przedniej krawędzi, obniżyć do wy ...

  Wymiana oleju w silniku

  Wymiana oleju w silniku Częstotliwość: patrz książka przeglądów samochodu. Średnie pojemności układu (w przybliżeniu) ...

  Categorie