Dacia Logan: Blokada zabezpieczająca pokrywę komory silnika

Dacia Logan –> Obsługa samochodu –> Pokrywa komory silnika –> Blokada zabezpieczająca pokrywę komory silnika

Blokada zabezpieczająca pokrywę komory silnika


W celu wyłączenia blokady podnieść lekko pokrywę i wyjąć zaczep 2, popychając w lewo dźwignię 3.

Wyjąć podporę 5 z obejmy 4, ze względów bezpieczeństwa, koniecznie osadzić ją w gnieździe 6.

W następstwie uderzenia w  osłonę chłodnicy lub w  pokrywę komory silnika należy zlecić wykonanie kontroli zamocowania pokrywy komory silnika i/lub zamka pokrywy komory silnika w Autoryzowanym Serwisie DACIA.

    Otwieranie pokrywy komory silnika

    W celu otwarcia, pociągnąć za dźwignię 1. W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod pokrywą komory silnika należy pami& ...

    Zamykanie pokrywy komory silnika

    W celu zamknięcia pokrywy, wsunąć podporę 5 w obejmę 4, chwycić pokrywę pośrodku jej przedniej krawędzi, obniżyć do wy ...

    Categorie