Dacia Logan: Ogumienie (zasady bezpiecznej eksploatacji opon i kół, jazda zimą)

Dacia Logan –> Rady praktyczne –> Ogumienie (zasady bezpiecznej eksploatacji opon i kół, jazda zimą)

Zasady bezpiecznej eksploatacji opon - kół

Opony są jedynym elementem samochodu, mającym bezpośrednią styczność z nawierzchnią drogi; dlatego też niesłychanie duże znaczenie ma dbałość o ich dobry stan.

Niezbędne jest przestrzeganie zasad kodeksu drogowego, obowiązujących w danym kraju.

W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie, należy montować wyłącznie opony tego samego rozmiaru, typu i struktury.

Powinny to być opony identyczne jak te, które stanowiły oryginalne wyposażenie samochodu lub inne, dobrane przez Autoryzowany Serwis DACIA.

Eksploatacja opon

Eksploatacja opon


Należy dbać o dobry stan opon. Ich bieżnik powinien mieć określoną głębokość.

Opony atestowane przez służby techniczne firmy DACIA są wyposażone we wskaźniki zużycia i, czyli specjalne nadlewy gumowe wtopione w bieżnik opony.

W przypadku zużycia bieżników opon aż do nadlewów stają się one widoczne 2: należy wówczas koniecznie wymienić opony, ponieważ głębokość bieżnika nie przekracza 1,6 mm, co powoduje, że opony tracą przyczepność na mokrej nawierzchni.

Przeciążenie samochodu, pokonywanie długich tras po autostradach w czasie upału, jak również częsta jazda po złych nawierzchniach są czynnikami przyspieszającymi zużycie opon i wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy.

Nieostrożna jazda, np. obijanie opon o krawężniki, może doprowadzić do uszkodzenia opon i obręczy kół oraz spowodować rozregulowanie przedniego lub tylnego zawieszenia.

W takim przypadku należy zlecić wykonanie kontroli stanu opon w Autoryzowanym Serwisie DACIA.

Ciśnienie powietrza w oponach

Przestrzeganie zalecanych wartości ciśnienia w oponach (w tym również w kole zapasowym) jest bardzo ważne, wartości te powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu, a ponadto - przed każdą dłuższą podróżą (patrz punkt "Ciśnienie w ogumieniu" na początku instrukcji obsługi).

Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do zużycia i przegrzania się opon oraz mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy:
 •  grozi pogorszeniem przyczepności opony do nawierzchni drogi,
 •  powoduje ryzyko pęknięcia lub rozwarstwienia opony.

Ciśnienie w oponach zależy od obciążenia samochodu i szybkości jazdy; należy je dostosowywać do sposobu eksploatacji pojazdu (patrz punkt "Ciśnienie w ogumieniu" na początku Instrukcji obsługi).

Sprawdzanie ciśnienia powinno się odbywać przy zimnych oponach: nie należy brać pod uwagę wyższych wartości ciśnienia, mogących wystąpić podczas upałów lub po przebyciu dłuższej trasy ze znaczną szybkością.

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy uwzględnić poprawkę w granicach od 0,2 do 0,3 bara powyżej wartości nominalnej.

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Uwaga: Na obrzeżu lub powierzchni bocznej szkieletu drzwi kierowcy znajduje się tabliczka (zależnie od wersji lub kraju przeznaczenia pojazdu), na której podano prawidłowe wartości ciśnienia powietrza w oponach samochodu.

Przekładanie kół

Ten zwyczaj nie powinien być praktykowany.

Koło zapasowe

Patrz rozdział 5 - ttKoło zapasowe" i "Zmiana koła1'.

Wymiana opon

Ze względów bezpieczeństwa czynność ta powinna być przeprowadzana wyłącznie przez specjalistę.

Zamontowanie opon w sposób niezgodny z powyższymi zaleceniami może ponadto doprowadzić do:

 •  Niegodności pojazdu z obowiązującymi przepisami.
 •  Pogorszenia jego przyczepności na zakrętach.
 •  Utrudnienia manewrów kierownicą.
 •  Zwiększenia szumów ogumienia.
 •  Utrudnień w zakładaniu łańcuchów śniegowych.

Jazda zimą

 •  Łańcuchy na koła Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest zakładanie łańcuchów na tylne koła.

  Założenie opon większych niż opony montowane fabrycznie w samochodzie uniemożliwia montaż łańcuchów.

Łańcuchy można montować wyłącznie na opony o identycznych wymiarach, co opony montowane fabrycznie w pojeździe.

Na koła można zakładać łańcuchy pod warunkiem, że będą to łańcuchy specyficzne. Skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem DACIA.

 • Opony "śniegowe" lub "wielosezonowe" Radzimy założyć tego typu opony na cztery koła, dla zapewnienia optymalnej przyczepności samochodu.

  Uwaga: Należy zwrócić uwagę, że montaż tych opon wymaga:

 •  zachowania odpowiedniego kierunku obrotu koła
 •  przestrzegania maksymalnej prędkości dla opon, która może być mniejsza niż maksymalna prędkość samochodu.
 •  Opony z kolcami Mogą być stosowane tylko przez czas ograniczony i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

  Należy zawsze stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów, regulujących kwestię dopuszczalnej maksymalnej prędkości.

  Opony tego typu należy zakładać co najmniej na oba przednie koła.

We wszystkich przypadkach zalecamy zasięgnąć informacji w Autoryzowanym Serwisie DACIA, który doradzi, jaki rodzaj wyposażenia jest najlepiej dostosowany do danego samochodu.

  Zmiana koła

  Ustawić samochód na płaskim, nie śliskim (np.: unikać posadzki z płytek) i twardym podłożu (w razie potrzeby pod podstaw&# ...

  Wycieraczki

  Wymiana piór wycieraczek przednich 1  Podnieść ramię wycieraczki 3.  Ustawić poziomo pióro wycieraczki.  Wcisną&# ...

  Categorie