Dacia Logan: Zmiana koła

Dacia Logan –> Rady praktyczne –> Zmiana koła

Ustawić samochód na płaskim, nie śliskim (np.: unikać posadzki z płytek) i twardym podłożu (w razie potrzeby pod podstawę podnośnika należy wsunąć deskę), włączyć światła awaryjne.

Zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć bieg (pierwszy lub wsteczny).

Wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i pozostawać w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

 

W przypadku przebicia opony koło należy natychmiast wymienić.

Przedziurawiona opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca.

Zmiana koła


Zdjąć ozdobny kołpak (patrz punkt dotyczący ozdobnych kołpaków kół).

Poluzować śruby koła przy pomocy klucza do kół 1 w taki sposób, aby kręcić nim w dół, a nie do góry.

Ustawić poziomo podnośnik, jego wypust musi być wsunięty pod dolną część nadwozia, jak najbliżej wymienianego koła.

Rozsunąć ręcznie podnośnik. Trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie jego podstawy (lekko wsunięta pod samochód). Na miękkim podłożu, pod podstawę podnośnika należy wsunąć deskę.

Zmiana koła


Wsunąć końcówkę 2 klucza do kół w podnośnik J, następnie wykonać kilka obrotów kluczem, aby koło oderwało się od ziemi.

Wykręcić śruby.

Zdjąć koło.

Założyć koło zapasowe na środkową piastę i obracać nim, aż gwintowane otwory w piaście pokryją się z otworami w tarczy koła.

Wkręcić śruby i opuścić podnośnik.

Gdy koła opierają się o ziemię, dokręcić mocno śruby i jak najszybciej sprawdzić ich dokręcenie w Autoryzowanym Serwisie DACIA (moment dokręcania 105 Nm).

    Środkowy kołpak ozdobny - śruby kół odkryte

    Środkowy kołpak ozdobny - śruby kół odkryte 6 W celu wymontowania kołpaka, bez demontażu koła, nacisnąć go w miejscach w ...

    Ogumienie (zasady bezpiecznej eksploatacji opon i kół, jazda zimą)

    Zasady bezpiecznej eksploatacji opon - kół Opony są jedynym elementem samochodu, mającym bezpośrednią styczność z nawierzchnią dr ...

    Categorie