Dacia Logan: Akumulator

Dacia Logan –> Rady praktyczne –> Akumulator

Celem uniknięcia zjawiska iskrzenia należy:

  •  Przed przystąpieniem do odłączania lub podłączania akumulatora należy sprawdzić, czy urządzenia pobierające prąd są wyłączone.
  •  W czasie ładowania, przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów prostownika do zacisków akumulatora, prostownik należy wyłączyć z sieci.
  •  Należy pamiętać, że na akumulatorze nie mogą znajdować się żadne przedmioty metalowe; nie wolno dopuścić do powstania zwarcia między zaciskami.

Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: baterie

Wymiana baterii Odkręcić śrubę 1, a następnie odpiąć pokrywę 2. Baterie są dostępne w Autoryzowanych Serwisach DA ...

Podłączenie prostownika

Prostownik musi być kompatybilny z akumulatorem o napięciu znamionowym wynoszącym 12 V. Odłączyć koniecznie (przy wyłączonym silniku) ...

Categorie