Dacia Logan: Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora innego samochodu

Dacia Logan –> Rady praktyczne –> Akumulator –> Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora innego samochodu

W razie konieczności posłużenia się innym samochodem w celu uruchomienia silnika własnego pojazdu, należy postępować w następujący sposób: zaopatrzyć się w Autoryzowanym Serwisie DACIA w przewody rozruchowe o odpowiednio dużym przekroju, a jeśli je już Państwo posiadają-skontrolować ich stan techniczny przed użyciem.

Oba akumulatory powinny mieć identyczne napięcie znamionowe: 12V.

Konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy obydwa pojazdy nie stykają się ze sobą bezpośrednio (w razie połączenia biegunów dodatnich istnieje ryzyko zwarcia) oraz czy rozładowany akumulator został prawidłowo podłączony. Wyłączyć zapłon samochodu pobierającego prąd.

Uruchomić silnik samochodu dostarczającego prąd - powinien on pracować na średnich obrotach.

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora innego samochodu


Połączyć przewodem (+) A zacisk dodatni (+) 1 akumulatora rozładowanego bezpośrednio z zaciskiem dodatnim (+) 2 akumulatora, z którego czerpana będzie energia elektryczna.

Podobnie - przy pomocy przewodu (-) B połączyć zacisk ujemny (-) 3 akumulatora dostarczającego energię z zaciskiem ujemnym (-) 4 akumulatora rozładowanego.

Należy sprawdzić, czy przewody A i B nie stykają się ze sobą oraz czy przewód A (+) nie znajduje się w bezpośrednim kontakcie z żadną metalową częścią samochodu, dostarczającego prąd.

Uruchomić silnik w zwykły sposób. W momencie, gdy zacznie samodzielnie pracować, odłączyć przewody A i B w odwrotnej kolejności (4-3-2-1).

Z akumulatorem należy obchodzić się ostrożnie, ze względu na znajdujący się w nim kwas siarkowy, którego kontakt ze skórą lub oczami jest bardzo niebezpieczny. W razie konieczności, dane miejsce należy obficie spłukać wodą.

Otwarty ogień, wszelkie rozżarzone i iskrzące przedmioty należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od akumulatora, z uwagi na możliwość wybuchu.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod pokrywą komory silnika należy pamiętać, że w każdej chwili może nastąpić samoczynne włączenie wentylatora chłodnicy.

    Podłączenie prostownika

    Prostownik musi być kompatybilny z akumulatorem o napięciu znamionowym wynoszącym 12 V. Odłączyć koniecznie (przy wyłączonym silniku) ...

    Bezpieczniki

    Skrzynka bezpieczników 2 W przypadku awarii któregokolwiek urządzenia elektrycznego, przed przystąpieniem do ustalania przyczyny, należy przede ...

    Categorie