Dacia Logan: Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: baterie

Dacia Logan –> Rady praktyczne –> Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: baterie

Wymiana baterii

Wymiana baterii


Odkręcić śrubę 1, a następnie odpiąć pokrywę 2.

Baterie są dostępne w Autoryzowanych Serwisach DACIA. Okres trwałości baterii wynosi około dwóch lat.

Między zablokowaniem i odblokowaniem zamków należy odczekać jedną sekundę.

Wymiana baterii


Wymienić baterię J, zachowując biegunowość zaznaczoną na pokrywce.

Uwaga: Podczas wymiany baterii zaleca się nie dotykać obwodu elektronicznego umieszczonego w obudowie kluczyka.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do śroj dowiska, należy przekazać je jednostce odpowiedzialnej za zbieranie i wtórne przetwarzanie baterii.

    Tylne światła

    Odkręcić śruby 1 i wyjąć blok tylnych świateł z zewnętrznej strony. Wyjąć wkładkę z pianki 2. Ostroż ...

    Akumulator

    Celem uniknięcia zjawiska iskrzenia należy:  Przed przystąpieniem do odłączania lub podłączania akumulatora należy sprawdzi ...

    Categorie