Citroen C3: Zapamiętywanie prędkości

Citroen C3 –> Jazda –> Zapamiętywanie prędkości

Funkcja umożliwia zapamiętanie granicznych wartości (progów) prędkości, które później będą proponowane w celu parametryzacji dwóch urządzeń: ogranicznika prędkości (prędkość graniczna) albo regulatora prędkości (prędkość podróżna).

System umożliwia zapamiętanie do sześciu prędkości granicznych dla każdego z urządzeń.

Prędkości graniczne zostały już zapamiętane domyślnie.

Usterka działania

W przypadku nieprawidłowego działania systemu kontrolka przycisku miga przez kilka sekund, a następnie świeci światłem ciągłym. Przepro ...

Zmiana wartości prędkości granicznej

Funkcja jest dostępna z poziomu menu Jazda ekranu dotykowego. Wybrać zakładkę " Funkcje jazdy ". Wybrać funkcję " Ustawienie ...

Categorie