Citroen C3: Przycisk "MEM"

Citroen C3 –> Jazda –> Zapamiętywanie prędkości –> Przycisk "MEM"

Przycisk "MEM"


Przycisk ten umożliwia wybór zapamiętanej wartości granicznej do wykorzystania przez ogranicznik prędkości albo regulator prędkości.

Więcej informacji na temat Ogranicznika prędkości albo Regulatora prędkości zawiera odpowiednia rubryka.

    Zmiana wartości prędkości granicznej

    Funkcja jest dostępna z poziomu menu Jazda ekranu dotykowego. Wybrać zakładkę " Funkcje jazdy ". Wybrać funkcję " Ustawienie ...

    Rozpoznawanie ograniczenia prędkości

    Ten system umożliwia wyświetlenie w zestawie wskaźników maksymalnej dozwolonej prędkości wykrytej przez kamerę. Szczególne ogranicz ...

    Categorie