Citroen C3: Usterka działania

Citroen C3 –> Jazda –> Stop & Start –> Usterka działania

W przypadku nieprawidłowego działania systemu kontrolka przycisku miga przez kilka sekund, a następnie świeci światłem ciągłym.

Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku usterki w trybie STOP silnik może gasnąć.

Wszystkie kontrolki zestawu wskaźników się zapalają.

Należy wówczas wyłączyć zapłon, a następnie ponownie uruchomić silnik.

Funkcja Stop & Start wymaga akumulatora 12 V o specjalnej technologii i parametrach.

Każdą operację przy tym typie akumulatora należy wykonywać wyłącznie w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Szczegółowe informacje na temat Akumulatora 12 V zawiera odpowiednia rubryka.

    Wyłączenie / ponowne włączenie

    W pewnych przypadkach, jak np. w celu zachowania komfortu cieplnego w kabinie, wyłączenie funkcji Stop & Start może okazać okazać się użyt ...

    Zapamiętywanie prędkości

    Funkcja umożliwia zapamiętanie granicznych wartości (progów) prędkości, które później będą proponowane w celu paramet ...

    Categorie