Citroen C3: Wyłączenie / ponowne włączenie

Citroen C3 –> Jazda –> Stop & Start –> Wyłączenie / ponowne włączenie

W pewnych przypadkach, jak np. w celu zachowania komfortu cieplnego w kabinie, wyłączenie funkcji Stop & Start może okazać okazać się użyteczne.

Z chwilą włączenia stacyjki polecenie wyłączenia można wydać w dowolnym momencie.

Jeżeli silnik jest w trybie STOP, rozruch następuje natychmiast.

Funkcja Stop & Start uaktywnia się automatycznie przy każdym włączeniu stacyjki.

Otwieranie pokrywy komory silnika

Przed
każdą operacją pod pokrywą silnika wyłączyć funkcję Stop & Start, aby uniknąć ryzyka zranienia związanego z automatycznym włączeniem trybu START.

Jazda po zalanej drodze

Przed wjazdem na zalany obszar zalecamy stanowczo wyłączenie funkcji Stop & Start.

Szczegółowe informacje i Porady dotyczące jazdy, w szczególności po zalanej drodze, zawiera odpowiednia rubryka.

Przy użyciu przycisku na desce rozdzielczej

Przy użyciu przycisku na desce rozdzielczej


 • Nacisnąć ten przycisk.

Wyłączenie potwierdza zapalenie się kontrolki przycisku i wyświetlenie komunikatu.

Ponowne naciśnięcie przycisku włącza funkcję.

Kontrolka przycisku gaśnie i wyświetla się komunikat.

  Przejście silnika do trybu START

  W przypadku automatycznej skrzyni biegów ta kontrolka gaśnie i ponowny rozruch silnika następuje automatycznie, gdy: pedał hamulca zostanie zwolniony p ...

  Usterka działania

  W przypadku nieprawidłowego działania systemu kontrolka przycisku miga przez kilka sekund, a następnie świeci światłem ciągłym. Przepro ...

  Categorie