Citroen C3: Zalecenia dotyczące przechowywania

Citroen C3 –> Informacje praktyczne –> AdBlue i system SCR (Diesel BlueHDi) –> Uzupełnianie AdBlue –> Zalecenia dotyczące przechowywania

AdBlue zamarza w przybliżeniu poniżej -11C i ulega degradacji od 25C. Zaleca się przechowywanie pojemników lub baniek w miejscu chłodnym i zabezpieczonym przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

W tych warunkach płyn można przechowywać co najmniej przez rok.

Jeżeli płyn zamarzł, będzie można go użyć po całkowitym rozmrożeniu na powietrzu w temperaturze otoczenia.

Nie przechowywać pojemników ani baniek AdBlue w samochodzie.

Nie wyrzucać pojemników ani baniek AdBlue razem z odpadkami domowymi.

Wrzucać je do pojemnika przeznaczonego do tego celu albo zwrócić do punktu sprzedaży.

    Środki ostrożności związane z użytkowaniem

    AdBlue jest roztworem na bazie mocznika. Płyn ten jest niepalny, bezbarwny i bez zapachu (jeżeli jest przechowywany w chłodnym miejscu). W razie kontaktu ze ...

    Procedura

    Przed przystąpieniem do uzupełniania poziomu należy upewnić się, że samochód jest ustawiony na płaskiej, poziomej powierzchni. W okre ...

    Categorie