Citroen C3: Środki ostrożności związane z użytkowaniem

Citroen C3 –> Informacje praktyczne –> AdBlue i system SCR (Diesel BlueHDi) –> Uzupełnianie AdBlue –> Środki ostrożności związane z użytkowaniem

AdBlue jest roztworem na bazie mocznika.

Płyn ten jest niepalny, bezbarwny i bez zapachu (jeżeli jest przechowywany w chłodnym miejscu).

W razie kontaktu ze skórą przemyć skażone miejsce bieżącą wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami przemywać natychmiast i obficie bieżącą wodą albo roztworem do przemywania oczu przez co najmniej 15 minut. W przypadku uczucia pieczenia albo utrzymującego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.

W razie połknięcia przepłukać natychmiast usta czystą wodą, a następnie wypić dużą jej ilość.

W pewnych warunkach (np. przy wysokiej temperaturze) nie można wykluczyć ryzyka wydzielania się amoniaku: nie wdychać płynu.

Opary amoniaku działają drażniąco na błony śluzowe (oczy, nos i gardło).

Przechowywać AdBlue poza zasięgiem dzieci, w oryginalnym pojemniku lub bańce.

Nigdy nie przelewać AdBlue do innego pojemnika: utraciłby wówczas swoją czystość.

Używać wyłącznie płynu AdBlue zgodnego z normą ISO 22241.

Nigdy nie rozcieńczać AdBlue wodą.

Nigdy nie wlewać AdBlue do zbiornika oleju napędowego.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem


Konfekcjonowanie w pojemniku lub bańce z tzw. niekapką umożliwia uproszczenie operacji uzupełniania. Pojemniki po 1,89 litra (1/2 galona) lub bańki 5- lub 10-litrowe można kupić w sieci CITROËNA albo w warsztacie specjalistycznym.

Nigdy nie uzupełniać dodatku z dystrybutora AdBlue przeznaczonego do użytku ciężarówek.

    Uzupełnianie AdBlue

    ...

    Zalecenia dotyczące przechowywania

    AdBlue zamarza w przybliżeniu poniżej -11C i ulega degradacji od 25C. Zaleca się przechowywanie pojemników lub baniek w miejscu chłodnym i zabezpieczo ...

    Categorie