Citroen C3: Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora

Citroen C3 –> W razie awarii –> Akumulator 12 V –> Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora

W przypadku rozładowania akumulatora można uruchomić silnik za pomocą akumulatora pomocniczego (zewnętrznego lub z innego samochodu) przy wykorzystaniu przewodów rozruchowych lub urządzenia wspomagającego akumulator.

Nigdy nie uruchamiać silnika poprzez podłączanie prostownika.

Nigdy nie używać urządzenia wspomagającego akumulator o napięciu 24 V lub wyższym.

Najpierw sprawdzić, czy akumulator pomocniczy posiada napięcie nominalne 12 V oraz co najmniej pojemność rozładowanego akumulatora.

Obydwa samochody nie powinny stykać się ze sobą.

Wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (radioodtwarzacz, wycieraczki, światła...).

Zwracać uwagę, aby przewody rozruchowe nie przebiegały w pobliżu ruchomych części silnika (wentylator, pasek...).

Nie odłączać zacisku (+) w czasie pracy silnika.

Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora


 • Unieść plastikową osłonę zacisku (+), jeżeli pojazd jest w nią wyposażony.
 • Podłączyć czerwony przewód do zacisku (+) akumulatora rozładowanego A (na poziomie metalowej, zagiętej części), a następnie do zacisku (+) akumulatora pomocniczego B albo urządzenia wspomagającego.
 • Jeden koniec przewodu zielonego lub czarnego podłączyć do zacisku (-) akumulatora pomocniczego B albo urządzenia wspomagającego (lub do punktu masy pojazdu z akumulatorem pomocniczym).
 • Drugi koniec przewodu zielonego lub czarnego podłączyć do masy C pojazdu z rozładowanym akumulatorem.
 • Uruchomić silnik pojazdu z akumulatorem pomocniczym i pozostawić na wolnych obrotach przez kilka minut.
 • Włączyć rozrusznik w pojeździe z rozładowanym akumulatorem i pozostawić włączony silnik.

  Jeżeli silnik nie uruchomi się od razu, wyłączyć stacyjkę i poczekać chwilę przed ponowną próbą.

 • Poczekać, aż silnik powróci na wolne obroty, i odłączyć przewody rozruchowe w odwrotnej kolejności.
 • Założyć plastikową osłonę zacisku (+), jeżeli pojazd jest w nią wyposażony.
 • Podczas jazdy albo na postoju pozwolić silnikowi pracować co najmniej przez 30 minut, aby akumulator mógł osiągnąć wystarczający poziom naładowania.

Pewne funkcje, w tym Stop & Start, pozostają niedostępne, dopóki akumulator nie osiągnie wystarczającego poziomu naładowania.

  Dostęp do akumulatora

  Akumulator znajduje się pod pokrywą silnika. Aby uzyskać dostęp do zacisku (+) : otworzyć pokrywę za pomocą wewnętrznej dź ...

  Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika

  Aby zapewnić optymalną trwałość akumulatora, należy utrzymywać jego stan naładowania na dostatecznym poziomie. W niektórych przy ...

  Categorie