Citroen C3: Dostęp do akumulatora

Citroen C3 –> W razie awarii –> Akumulator 12 V –> Dostęp do akumulatora

Dostęp do akumulatora


Akumulator znajduje się pod pokrywą silnika.

Aby uzyskać dostęp do zacisku (+) :

 • otworzyć pokrywę za pomocą wewnętrznej dźwigni, a następnie od zewnątrz
 • podnieść pokrywę, następnie zablokować ją za pomocą podpórki.

(+) Zacisk dodatni.

Ma on końcówkę do szybkiego blokowania.

(-) Zacisk ujemny.

Ponieważ zacisk (-) akumulatora nie jest dostępny, przeniesiony punkt masy jest usytuowany na przednim prawym błotniku.

  Informacje ogólne

  Ołowiowe akumulatory rozruchowe Akumulatory zawierają szkodliwe substancje, takie jak kwas siarkowy i ołów. Należy je likwidować zgodnie z ob ...

  Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora

  W przypadku rozładowania akumulatora można uruchomić silnik za pomocą akumulatora pomocniczego (zewnętrznego lub z innego samochodu) przy wykorzystaniu ...

  Categorie