Citroen C3: Informacje ogólne

Citroen C3 –> W razie awarii –> Akumulator 12 V –> Informacje ogólne

Ołowiowe akumulatory rozruchowe

Akumulatory zawierają szkodliwe substancje, takie jak kwas siarkowy i ołów.

Należy je likwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w żadnym wypadku nie wolno ich wyrzucać razem z odpadkami gospodarstwa domowego.

Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do specjalnego punktu odbioru takich odpadów.

Nigdy nie pchać samochodu, aby go uruchomić, gdy jest on wyposażony w automatyczną skrzynię biegów.

Przed przystąpieniem do pracy przy akumulatorze zabezpieczyć oczy i twarz.

Wszelkie prace przy akumulatorze należy wykonywać w miejscu z dobrą wentylacją, z dala od otwartego ognia lub źródeł iskier, aby uniknąć ryzyka wybuchu i pożaru.

Po zakończeniu pracy należy umyć ręce.

    Akumulator 12 V

    Sposób postępowania w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora lub ładowania rozładowanego akumulatora. ...

    Dostęp do akumulatora

    Akumulator znajduje się pod pokrywą silnika. Aby uzyskać dostęp do zacisku (+) : otworzyć pokrywę za pomocą wewnętrznej dź ...

    Categorie