Citroen C3: Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika

Citroen C3 –> W razie awarii –> Akumulator 12 V –> Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika

Aby zapewnić optymalną trwałość akumulatora, należy utrzymywać jego stan naładowania na dostatecznym poziomie.

W niektórych przypadkach może się okazać konieczne naładowanie akumulatora:

 • w przypadku jazdy głównie na krótkich trasach,
 • jeżeli przewiduje się dłuższy postój trwający kilka - kilkanaście tygodni

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Jeżeli planują Państwo we własnym zakresie ładować akumulator samochodu, należy używać wyłącznie prostownika do akumulatorów ołowiowych, o napięciu znamionowym 12 V.


Obecność tej etykiety wskazuje, że należy koniecznie używać wyłącznie prostownika 12 V; użycie innego urządzenia grozi nieodwracalnym uszkodzeniem osprzętu elektrycznego związanego z funkcją Stop & Start.

Należy postępować zgodnie z instrukcją użytkownika dostarczoną przez producenta prostownika.

Nigdy nie zamieniać biegunów.

Nie trzeba odłączać akumulatora.

 • Wyłączyć stacyjkę.
 • Wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (radioodtwarzacz, światła, wycieraczki szyb...).
 • Wyłączyć prostownik B przed połączeniem przewodów z akumulatorem, aby uniknąć przeskoku niebezpiecznej iskry.
 • Sprawdzić, czy przewody prostownika nie są uszkodzone.
 • Podnieść plastikową osłonę zacisku (+), jeżeli Państwa samochód ją posiada.
 • Podłączyć przewody prostownika B w następujący sposób:

czerwony przewód dodatni (+) do zacisku (+) akumulatora A,

czarny przewód ujemny (-) do punktu masy C samochodu.

 • Po zakończeniu operacji ładowania wyłączyć prostownik B przed odłączeniem przewodów od akumulatora A.

Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika


Nigdy nie próbować ładować zamarzniętego akumulatora. Ryzyko wybuchu! Jeżeli akumulator zamarzł, należy go sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym, gdzie zostanie przeprowadzona kontrola, czy wewnętrzne elementy nie są uszkodzone i czy obudowa nie jest pęknięta, co mogłoby spowodować ryzyko wycieku toksycznego i korozyjnego kwasu.

  Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora

  W przypadku rozładowania akumulatora można uruchomić silnik za pomocą akumulatora pomocniczego (zewnętrznego lub z innego samochodu) przy wykorzystaniu ...

  Odłączanie akumulatora

  Aby zachować poziom naładowania akumulatora wystarczający do rozruchu silnika, zaleca się odłączenie akumulatora w przypadku bardzo długiego p ...

  Categorie