Citroen C3: Ponowna inicjalizacja

Citroen C3 –> Jazda –> Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu –> Ponowna inicjalizacja

Należy wykonać ponowną inicjalizację systemu po każdej regulacji ciśnienia w jednej albo kilku oponach oraz po wymianie jednego albo kilku kół.

Przed ponowną inicjalizacją systemu należy upewnić się, że ciśnienie we wszystkich czterech oponach jest dostosowane do warunków użytkowania samochodu i zgodne z zaleceniami na etykiecie ciśnień w oponach.

Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu jest wiarygodny tylko wtedy, gdy ponowną inicjalizację systemu wykona się przy prawidłowo wyregulowanym ciśnieniu we wszystkich czterech oponach.

System wykrywania niskiego ciśnienia nie ostrzega, jeżeli ciśnienie jest nieprawidłowe w momencie ponownej inicjalizacji.

Żądanie ponownej inicjalizacji systemu wprowadza się przy włączonej stacyjce podczas postoju samochodu:

 • poprzez menu konfiguracji samochodu w samochodach wyposażonych w ekran,
 • poprzez wyświetlacz zestawu wskaźników lub przyciskiem usytuowanym na desce rozdzielczej w samochodach bez ekranu.

Ekran dotykowy

Ponowna inicjalizacja funkcji
wykonywana jest z poziomu menu Jazda.

 • W menu Jazda wybrać zakładkę " Funkcje jazdy ".
 • Na stronie wybrać funkcję " Inicjalizacja niedopompowania opon ".
 • Wybrać " Tak ", aby zatwierdzić.

Sygnał dźwiękowy i wyświetlenie komunikatu potwierdzają wykonanie reinicjalizacji.

Ekran monochromatyczny C

Reinicjalizacja funkcji
wykonywana jest z poziomu menu " Personalizacja - Konfiguracja " ekranu.

 • Wybrać menu " Określ parametry samochodu ".
 • Wybrać menu " Komfort ".
 • Wybrać menu " Pompowanie opon ".
 • Wybrać funkcję "Reinicjalizacja".
 • Wybrać " Tak ", aby zatwierdzić.

Sygnał dźwiękowy potwierdza wykonanie reinicjalizacji.

Wyświetlacz zestawu wskaźników

 • Nacisnąć krótko ten
  przycisk, aby wejść do menu.
 • Wybrać odpowiednią pozycję, a następnie zatwierdzić.

Sygnał dźwiękowy o wysokim tonie potwierdza ponowną inicjalizację.

Sygnał dźwiękowy o niskim tonie wskazuje, że ponowna inicjalizacja nie została wykonana.

Przycisk na desce rozdzielczej

Nacisnąć ten przycisk
i przytrzymać przez dłuższą chwilę.

Sygnał dźwiękowy o wysokim tonie potwierdza ponowną inicjalizację.

Sygnał dźwiękowy o niskim tonie wskazuje, że ponowna inicjalizacja nie została wykonana.

  Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu

  Objawia się ciągłym świeceniem tej kontrolki, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy oraz, w zależności od wyposażenia, wy& ...

  Nieprawidłowe działanie

  Miganie, a następnie ciągłe świecenie kontrolki niskiego ciśnienia w połączeniu z zapaleniem się kontrolki "Service" wskazuje ...

  Categorie