Citroen C3: Nieprawidłowe działanie

Citroen C3 –> Jazda –> Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu –> Nieprawidłowe działanie

Miganie, a następnie ciągłe
świecenie kontrolki niskiego ciśnienia w połączeniu z zapaleniem się kontrolki "Service" wskazuje na wadliwe działanie systemu.

Pojawia się komunikat, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

W tym przypadku nadzór ciśnienia w ogumieniu nie jest już zapewniony.

Należy sprawdzić system w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Po każdej interwencji dotyczącej systemu należy sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech oponach, a następnie zainicjować system.

    Ponowna inicjalizacja

    Należy wykonać ponowną inicjalizację systemu po każdej regulacji ciśnienia w jednej albo kilku oponach oraz po wymianie jednego albo kilku kó ...

    ConnectedCAM Citroën

    Kamera, zainstalowana u góry przedniej szyby i połączona bezprzewodowo (Wireless), umożliwia: robienie zdjęć i filmowanie po naciśni& ...

    Categorie