Citroen C3: ConnectedCAM Citroën

Citroen C3 –> Jazda –> ConnectedCAM Citroën

ConnectedCAM Citroën


Kamera, zainstalowana u góry przedniej szyby i połączona bezprzewodowo (Wireless), umożliwia:

 • robienie zdjęć i filmowanie po naciśnięciu odpowiedniego przycisku,
 • przesyłanie współrzędnych GPS samochodu do smartfona,
 • kręcenie filmów zabezpieczonych: czujnik (przyspieszeniomierz) umożliwia automatyczne włączenie kamery w przypadku zderzenia,
 • współdzielenie zdjęć i filmów przez e-mail, SMS oraz w sieciach społecznościowych za pośrednictwem aplikacji "ConnectedCAM Citroën" na smartfonie.

Ponieważ używanie aplikacji ConnectedCAM Citroën wiąże się z Państwa kontrolą i odpowiedzialnością, należy dbać o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (zdjęcia innych osób, tablic rejestracyjnych samochodów, budynków chronionych...), kodeksu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. Należy wcześniej sprawdzić, czy Państwa ubezpieczenie akceptuje filmy nakręcone za pomocą ConnectedCAM Citroën jako materiały dowodowe.

Działanie

Aby móc używać wszystkich funkcji kamery, należy wykonać następujące działania:

 • pobrać i zainstalować aplikację " ConnectedCAM Citroën " na smartfonie,
 • przeprowadzić parowanie smartfona z kamerą, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji.

Parowanie jest konieczne przy pierwszym połączeniu. Później będzie odbywać się automatycznie.

Domyślnym kodem parowania jest: ConnectedCam.

Włączanie

 • Naciskać dłużej ten
  przycisk, aby włączyć kamerę.

  Zapala się kontrolka przycisku.

Kiedy kamera jest włączona, zapisywanie filmów jest automatyczne i ciągłe.

Wyłączanie

 • Naciskać dłużej ten
  przycisk, aby wyłączyć kamerę.

  Kontrolka przycisku gaśnie.

Jeżeli kamerę wyłączy się ręcznie, pozostanie wyłączona nawet po ponownym rozruchu samochodu. Należy włączyć ją ponownie ręcznie.

Zarządzanie zdjęciami i filmami

 • Nacisnąć krótko ten
  przycisk, aby zrobić zdjęcie.

Sygnał dźwiękowy potwierdza uwzględnienie żądania

 • Naciskać dłużej ten przycisk,
  aby nakręcić film.

Sygnał dźwiękowy potwierdza uwzględnienie żądania.

Dzięki aplikacji " ConnectedCAM Citroën " można następnie udostępnić swoje zdjęcia i filmy automatycznie i natychmiast w sieciach społecznościowych albo przez e-mail.

Port "micro USB" umożliwia także zapis danych z kamery na innych nośnikach, jak np. na komputerach lub tabletach.

Zerowanie (reset) systemu

Długie naciśnięcie tych dwóch
przycisków równocześnie umożliwia zerowanie (reset) systemu.

Działanie to kasuje wszystkie dane zapisane w kamerze i ponownie uaktywnia domyślny kod parowania kamery.

Ze względów bezpieczeństwa kierowca nie powinien używać aplikacji ConnectedCAM Citroën dostępnej z poziomu smartfona podczas jazdy.

Powinien wykonywać wszelkie czynności wymagające skupionej uwagi dopiero po zatrzymaniu samochodu.

Usterka działania

W przypadku wadliwego działania
systemu kontrolka przycisku miga.

Zlecić sprawdzenie przez ASO sieci CITROËN lub przez warsztat specjalistyczny.

  Nieprawidłowe działanie

  Miganie, a następnie ciągłe świecenie kontrolki niskiego ciśnienia w połączeniu z zapaleniem się kontrolki "Service" wskazuje ...

  Informacje praktyczne

  ...

  Categorie