Citroen C3: Połączenie assistance z lokalizacją

Citroen C3 –> Bezpieczeństwo –> Połączenie alarmowe lub z assistance drogowym –> Połączenie assistance z lokalizacją

Nacisnąć na ponad 2 sekundy ten
przycisk, aby poprosić o pomoc drogową w razie unieruchomienia pojazdu.

Komunikat głosowy potwierdza wykonanie połączenia**.

Ponowne szybkie naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie połączenia.

Anulowanie połączenia potwierdzone jest komunikatem głosowym.

    Połączenie alarmowe z lokalizacją

    W sytuacji awaryjnej nacisnąć na ponad 2 sekundy ten przycisk. Migająca zielona dioda i komunikat głosowy potwierdzają rozpoczęcie poł& ...

    Lokalizacja geograficzna

    Można wyłączyć funkcję lokalizacji geograficznej poprzez równoczesne naciśnięcie przycisków "Połączenie alarmow ...

    Categorie