Citroen C3: Połączenie alarmowe z lokalizacją

Citroen C3 –> Bezpieczeństwo –> Połączenie alarmowe lub z assistance drogowym –> Połączenie alarmowe z lokalizacją

Połączenie alarmowe z lokalizacją


W sytuacji awaryjnej nacisnąć na
ponad 2 sekundy ten przycisk.

Migająca zielona dioda i komunikat głosowy potwierdzają rozpoczęcie połączenia z platformą "Połączenie alarmowe z lokalizacją"*.

Ponowne szybkie naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie połączenia.

Zielona dioda gaśnie.

Zielona dioda pozostaje zapalona (nie miga), jeżeli połączenie zostało ustanowione.

Gaśnie po zakończeniu połączenia.

Funkcja Połączenie alarmowe z lokalizacją powoduje natychmiastowe zlokalizowanie Państwa samochodu, nawiązanie kontaktu z Państwem w wybranej wersji językowej** i, jeżeli jest to konieczne, wysłanie do Państwa odpowiednich służb ratowniczych**. W krajach, w których platforma nie świadczy usług lub jeżeli użytkownik zrezygnował z usługi lokalizacji, połączenie przekazywane jest bezpośrednio na numer alarmowy (112) bez lokalizacji.

W razie zderzenia wykrytego przez kalkulator poduszki powietrznej, niezależnie od tego, czy poduszka została uruchomiona, połączenie alarmowe wykonywane jest automatycznie.

Jeśli korzystają Państwo z usługi Citroën Connect Box obejmującej SOS i assistance, dysponują Państwo usługami dodatkowymi w strefie osobistej MyCITROËN poprzez stronę internetową Państwa kraju.

* W zależności od ogólnych warunków użytkowania usługi dostępnych w punkcie sprzedaży z zastrzeżeniem ograniczeń technologicznych i technicznych.

** W zależności od pokrycia geograficznego funkcji "Połączenie alarmowe z lokalizacją", "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją" i oficjalnej wersji językowej danego państwa wybranej przez właściciela samochodu.

Lista krajów, których to dotyczy, i usług telematycznych jest dostępna w punkcie sprzedaży lub na stronie www.citroen.pl.

Działanie systemu

Po włączeniu zapłonu na
3 sekundy zapala się zielona kontrolka, co sygnalizuje prawidłowe działanie systemu.

Pomarańczowa kontrolka miga,
a potem gaśnie: system nie działa prawidłowo.

Pomarańczowa kontrolka świeci w sposób ciągły: należy wymienić baterię awaryjną.

W obydwu przypadkach usługi wzywania pomocy w nagłych wypadkach i assistance mogą nie działać.

Skontaktować się jak najszybciej z warsztatem specjalistycznym.

Nieprawidłowe działanie systemu nie stanowi przeszkody dla dalszej jazdy.

    Połączenie alarmowe lub z assistance drogowym

    ...

    Połączenie assistance z lokalizacją

    Nacisnąć na ponad 2 sekundy ten przycisk, aby poprosić o pomoc drogową w razie unieruchomienia pojazdu. Komunikat głosowy potwierdza wykonanie poł ...

    Categorie