Citroen C3: Lokalizacja geograficzna

Można wyłączyć funkcję
lokalizacji geograficznej poprzez równoczesne naciśnięcie przycisków "Połączenie alarmowe z lokalizacją" i "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", po czym należy nacisnąć przycisk "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", aby zatwierdzić.

Aby włączyć funkcję lokalizacji geograficznej, ponownie nacisnąć równocześnie przyciski "Połączenie alarmowe z lokalizacją" i "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", a następnie nacisnąć przycisk "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", aby zatwierdzić.

W przypadku samochodu zakupionego poza siecią CITROËNA prosimy o sprawdzenie konfiguracji tych usług i ich ewentualną modyfikację w sieci serwisowej.

W krajach wielojęzycznych konfiguracja jest możliwa w jednym z wybranych języków państwowych.

Ze względów technicznych, szczególnie w celu zapewnienia klientowi lepszej jakości usług telematycznych, producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji w dowolnej chwili pokładowego systemu telematycznego pojazdu.

** W zależności od pokrycia geograficznego funkcji "Połączenie alarmowe z lokalizacją", "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją" i oficjalnej wersji językowej danego państwa wybranej przez właściciela samochodu.

Lista krajów, których to dotyczy, i usług telematycznych jest dostępna w punkcie sprzedaży lub na stronie www.citroen.pl.

Połączenie alarmowe lub z assistance drogowym


Połączenie alarmowe z lokalizacją

W sytuacji awaryjnej nacisnąć na
ponad 2 sekundy ten przycisk.

Migająca zielona dioda i komunikat głosowy potwierdzają rozpoczęcie połączenia z platformą "Połączenie Alarmowe z Lokalizacją"*.

Ponowne szybkie naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie połączenia.

Zielona dioda gaśnie.

Zielona dioda pozostaje zapalona (nie miga), jeżeli połączenie zostało ustanowione.

Gaśnie po zakończeniu połączenia.

"Połączenie Alarmowe z Lokalizacją" natychmiast lokalizuje samochód i kontaktuje się z jego użytkownikiem w języku ojczystym** oraz w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby ratownicze**. W krajach, w których platforma nie świadczy usług, lub jeżeli usługa lokalizacji jest niedostępna, połączenie przekazywane jest bezpośrednio na numer alarmowy (112) bez lokalizacji.

W razie zderzenia wykrytego przez kalkulator poduszki powietrznej, niezależnie od tego, czy poduszka została uruchomiona, połączenie alarmowe wykonywane jest automatycznie.

Jeśli korzystają Państwo z usługi Citroën Connect Box obejmującej SOS i assistance, dysponują Państwo usługami dodatkowymi w strefie osobistej MyCITROËN poprzez stronę internetową Państwa kraju.

* W zależności od warunków ogólnych korzystania z usługi dostępnej w punkcie sprzedaży oraz z zastrzeżeniem ograniczeń technologicznych i technicznych.

** W zależności od pokrycia geograficznego "Połączenie Alarmowe z Lokalizacją", "Połączenie Assistance z Lokalizacją" oraz oficjalnego języka państwowego wybranego przez właściciela samochodu.

Lista krajów objętych usługami telematycznymi dostępna jest w punktach sprzedaży lub na stronie www.citroen.pl.

Działanie systemu

Po włączeniu zapłonu zielona
kontrolka zapala się na 3 sekundy, co sygnalizuje prawidłowe działanie systemu.

Dotyczy wszystkich krajów, oprócz Rosji, Białorusi, Kazachstanu.

Czerwona kontrolka miga,
a następnie gaśnie: system nie działa prawidłowo.

Czerwona kontrolka zapalona na stałe: należy wymienić baterię awaryjną.

Dotyczy Rosji, Białorusi, Kazachstanu.

Czerwona kontrolka zapalona na
stałe: system działa wadliwie.

Czerwona kontrolka miga: należy wymienić baterię awaryjną.

W obydwu przypadkach usługi połączenia alarmowego i assistance mogą nie działać.

Należy możliwie szybko skontaktować się z warsztatem specjalistycznym.

Nieprawidłowe działanie systemu nie uniemożliwia jazdy samochodem.

Połączenie assistance z lokalizacją

Nacisnąć na ponad 2 sekundy ten
przycisk, aby poprosić o pomoc drogową w razie unieruchomienia pojazdu.

Komunikat głosowy potwierdza wykonanie połączenia**.

Ponowne szybkie naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie połączenia.

Anulowanie połączenia potwierdzone jest komunikatem głosowym.

Lokalizacja geograficzna

Można wyłączyć funkcję
lokalizacji geograficznej równoczesnym naciśnięciem przycisków "Połączenie alarmowe z lokalizacją" i "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", po czym należy nacisnąć przycisk "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", aby zatwierdzić.

Aby włączyć funkcję lokalizacji geograficznej, ponownie równocześnie nacisnąć przyciski "Połączenie alarmowe z lokalizacją" i "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", a następnie - przycisk "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", aby zatwierdzić.

W przypadku samochodu zakupionego poza siecią CITROËNA prosimy o sprawdzenie konfiguracji tych usług i ich ewentualną modyfikację w sieci serwisowej. W krajach wielojęzycznych konfiguracja jest możliwa w jednym z wybranych języków państwowych.

Ze względów technicznych, szczególnie w celu zapewnienia klientowi lepszej jakości usług telematycznych, producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji w dowolnej chwili pokładowego systemu telematycznego pojazdu.

W zależności od pokrycia geograficznego "Połączenie Alarmowe z Lokalizacją", "Połączenie Assistance z Lokalizacją" i oficjalnego języka państwowego wybranego przez właściciela pojazdu.

Lista krajów objętych usługami telematycznymi dostępna jest w punktach sprzedaży lub na stronie www.citroen.pl.

    Połączenie assistance z lokalizacją

    Nacisnąć na ponad 2 sekundy ten przycisk, aby poprosić o pomoc drogową w razie unieruchomienia pojazdu. Komunikat głosowy potwierdza wykonanie poł ...

    System elektronicznej kontroli stabilności (ESC)

    System elektronicznej kontroli stabilności (ESC: Electronic Stability Control) obejmuje następujące systemy: system zapobiegający blokadzie kół ...

    Categorie