Citroen C3: Menu wyświetlacza

OŚWIETLENIE:

 • ŚWIATŁ. DZIENNE,
 • OŚW.TOWARZ. (Oświetlenie towarzyszące),
 • OŚW. POWITALNE (Oświetlenie powitalne),

WSPOM. JAZDY:

 • SKONTR. CIŚN.|REINICJALIZUJ (Ponowna inicjalizacja systemu wykrywania niedopompowania opon),
 • ALARM CZUJNOŚ. (Wykrywanie nieuwagi),
 • PRĘDK. ZALECANA (Rozpoznawanie ograniczenia prędkości),
 • PARKOWANIE (Wspomaganie parkowania).

Więcej informacji na temat poszczególnych funkcji zawierają odpowiednie rubryki.

  Przyciski sterujące

  Krótkie naciśnięcie tego przycisku umożliwia przejście do menu konfiguracyjnego, następne krótkie naciśnięcie umożliwia z ...

  Ekran monochromatyczny C

  ...

  Categorie