Citroen C3: Przyciski sterujące

Krótkie naciśnięcie tego
przycisku umożliwia przejście do menu konfiguracyjnego, następne krótkie naciśnięcie umożliwia zatwierdzanie

Naciśnięcie jednego z tych
przycisków umożliwia nawigację w menu, na liście oraz zmianę wartości.

Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia przejście o jeden poziom wyżej albo anulowanie bieżącej operacji.

    Konfigurowanie urządzeń w samochodach bez ekranu

    Jeżeli Państwa samochód nie posiada ani radioodtwarzacza, ani ekranu dotykowego, mogą Państwo wprowadzać wartości parametrów niekt&oa ...

    Menu wyświetlacza

    OŚWIETLENIE: ŚWIATŁ. DZIENNE, OŚW.TOWARZ. (Oświetlenie towarzyszące), OŚW. POWITALNE (Oświetlenie powitalne), WSPOM. JAZDY: ...

    Categorie