Citroen C3: Ekran monochromatyczny C

Citroen C3 –> Przyrządy pokładowe –> Ekran monochromatyczny C

Menu wyświetlacza

OŚWIETLENIE: ŚWIATŁ. DZIENNE, OŚW.TOWARZ. (Oświetlenie towarzyszące), OŚW. POWITALNE (Oświetlenie powitalne), WSPOM. JAZDY: ...

Wyświetlanie na ekranie

Wyświetla następujące informacje: godzinę, datę, temperaturę zewnętrzną (miga w przypadku możliwości wystąpien ...

Categorie