Citroen C3: Sterowanie

Sterowanie


Na panelu czołowym radioodtwarzacza naciskać następujące przyciski:

 • przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego
 • przyciski "" lub "",
  aby przewijać elementy na ekranie,
 • przyciski "" lub "",
  aby zmieniać wartości parametrów,
 • przycisk "OK", aby zatwierdzić,

lub

 • przycisk "Powrót", aby anulować bieżącą operację.

  Wyświetlanie na ekranie

  Wyświetla następujące informacje: godzinę, datę, temperaturę zewnętrzną (miga w przypadku możliwości wystąpien ...

  Menu główne

  Nacisnąć przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego : "Multimedia", "Telefon", "Komputer pokłado ...

  Categorie