Citroen C3: Menu

Menu


Radio Media.


Patrz dodatek "Audio i telematyka".

Nawigacja on-line albo Mirror
Screen*.

Patrz dodatek "Audio i telematyka".

Klimatyzacja.


Umożliwia obsługę poszczególnych ustawień temperatury, natężenia nawiewu...

Więcej informacji na temat Ogrzewania, Klimatyzacji sterowanej ręcznie i Klimatyzacji sterowanej automatycznie zawierają odpowiednie rubryki.

Telefon.


Patrz dodatek "Audio i telematyka".

Aplikacje.


Umożliwia wyświetlanie dostępnych usług podłączonych.

Patrz dodatek "Audio i telematyka".

Jazda.


Umożliwia włączanie, wyłączanie i ustawianie parametrów niektórych funkcji.

Funkcje dostępne poprzez to menu są rozdzielone między dwie zakładki: " Ustawienia pojazdu " i " Funkcje jazdy ".

Regulacja głośności / wyłączanie
dźwięku.

Patrz dodatek "Audio i telematyka".

    Informacje ogólne

    Zalecenia Użytkowanie jest możliwe w każdej temperaturze. Nie dotykać ekranu dotykowego ostrymi przedmiotami. Nie dotykać ekranu dotykowego mokrym ...

    Górny pasek

    Niektóre informacje są stale widoczne na górnym pasku ekranu dotykowego: Przywołanie informacji dot. klimatyzacji i dostęp do uproszczonego menu ...

    Categorie