Citroen C3: Ekran dotykowy

Citroen C3 –> Przyrządy pokładowe –> Ekran dotykowy

Ekran dotykowy umożliwia dostęp do:

  • sterowania systemu ogrzewania/ klimatyzacji,
  • menu ustawiania parametrów funkcji i wyposażenia pojazdu,
  • sterowania wyposażenia audio i telefonu oraz wyświetlania informacji powiązanych,

ponadto, w zależności od wyposażenia, umożliwia:

  • wyświetlanie komunikatów alarmowych i pomocy graficznej przy parkowaniu,
  • stałe wyświetlanie godziny i temperatury zewnętrznej (w przypadku ryzyka gołoledzi pojawia się niebieska kontrolka),
  • dostęp do sterowania systemu nawigacji i do usług internetowych oraz wyświetlenie informacji powiązanych.

Ze względów bezpieczeństwa operacje wymagające szczególnej uwagi muszą być wykonywane na postoju.

Niektóre funkcje nie są dostępne podczas jazdy.

Menu główne

Nacisnąć przycisk "MENU", aby wejść do menu głównego : "Multimedia", "Telefon", "Komputer pokłado ...

Informacje ogólne

Zalecenia Użytkowanie jest możliwe w każdej temperaturze. Nie dotykać ekranu dotykowego ostrymi przedmiotami. Nie dotykać ekranu dotykowego mokrym ...

Categorie