Citroen C3: Informacje ogólne

Citroen C3 –> Przyrządy pokładowe –> Ekran dotykowy –> Informacje ogólne

Zalecenia

Użytkowanie jest możliwe w każdej temperaturze.

Nie dotykać ekranu dotykowego ostrymi przedmiotami.

Nie dotykać ekranu dotykowego mokrymi rękami.

Do czyszczenia ekranu dotykowego używać czystej, miękkiej ściereczki.

Zasady

Używać przycisków znajdujących się po obu stronach ekranu dotykowego, aby wejść w poszczególne menu, a następnie naciskać klawisze wyświetlone na ekranie dotykowym.

Niektóre funkcje mogą wyświetlać się na jednej lub dwóch stronach.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję, nacisnąć OFF/ON.

Aby zmienić wartość parametru (czas trwania oświetlenia...) lub przejść do informacji dodatkowych, nacisnąć ikonę funkcji.

Jeżeli przez pewien czas na podstronie nie są wykonywane żadne czynności, następuje automatyczny powrót na stronę główną.

Użyć tego przycisku do
zatwierdzenia.

Użyć tego przycisku do powrotu do
poprzedniej strony.

    Ekran dotykowy

    Ekran dotykowy umożliwia dostęp do: sterowania systemu ogrzewania/ klimatyzacji, menu ustawiania parametrów funkcji i wyposażenia pojazdu, sterowa ...

    Menu

    Radio Media. Patrz dodatek "Audio i telematyka". Nawigacja on-line albo Mirror Screen*. Patrz dodatek "Audio i telematyka". Klimatyzacja. Umoż ...

    Categorie