Citroen C3: Alarm niezamierzonego przekroczenia linii

Citroen C3 –> Jazda –> Alarm niezamierzonego przekroczenia linii

System, który za pomocą kamery rozpoznającej linie ciągłe albo przerywane, wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa drogi.

Aby zapewnić bezpieczną jazdę, kamera analizuje obraz, a następnie, w przypadku rozproszenia uwagi kierowcy i prędkości powyżej 80 km/h, włącza alarm w razie przekroczenia linii.

Używanie tego systemu jest przydatne na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Alarm niezamierzonego przekroczenia linii


System wspomaga prowadzenie pojazdu i nie może w żadnym wypadku zastępować czujności kierowcy.

Sygnalizator czasu jazdy

System włącza alarm w chwili wykrycia, że kierowca nie zrobił przerwy po dwóch godzinach jazdy z prędkością przekraczającą 65 ...

Aktywacja/neutralizacja

Aktywacja/neutralizacja funkcji odbywa się poprzez naciśnięcie tego przycisku. Kontrolka przycisku sygnalizuje stan funkcji: Zapalona: funkcja jest wł ...

Categorie