Citroen C3: Sygnalizator czasu jazdy

Citroen C3 –> Jazda –> Wykrywanie nieuwagi kierowcy –> Sygnalizator czasu jazdy

System włącza alarm w chwili wykrycia, że kierowca nie zrobił przerwy po dwóch godzinach jazdy z prędkością przekraczającą 65 km/h.

Sygnalizator czasu jazdy


Ten alarm powoduje wyświetlenie komunikatu zachęcającego do zrobienia przerwy oraz włącza sygnał dźwiękowy.

Jeżeli kierowca nie wykona polecenia, alarm będzie powtarzał się co godzinę aż do zatrzymania samochodu.

System jest ponownie inicjalizowany, jeżeli jeden z następujących warunków zostanie spełniony:

 • silnik pracuje, samochód jest zatrzymany od przynajmniej 15 minut
 • zapłon jest wyłączony od przynajmniej kilku minut,
 • pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty, a jego drzwi są otwarte.

Gdy prędkość samochodu spadnie poniżej 65 km/h, system przełącza się na tryb czuwania.

Gdy prędkość jazdy przekroczy 65 km/h, czas jazdy jest ponownie zliczany.

  Włączanie / Wyłączanie

  Włączanie albo wyłączanie funkcji odbywa się z poziomu menu konfiguracyjnego samochodu. Aby uzyskać więcej informacji na temat menu, nale ...

  Alarm niezamierzonego przekroczenia linii

  System, który za pomocą kamery rozpoznającej linie ciągłe albo przerywane, wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa drogi. Aby z ...

  Categorie