Citroen C3: Aktywacja/neutralizacja

Citroen C3 –> Jazda –> Alarm niezamierzonego przekroczenia linii –> Aktywacja/neutralizacja

Aktywacja/neutralizacja funkcji
odbywa się poprzez naciśnięcie tego przycisku.

Kontrolka przycisku sygnalizuje stan funkcji:

 • Zapalona: funkcja jest włączona.
 • Zgaszona: funkcja jest wyłączona.

Stan systemu pozostaje zapamiętany po wyłączeniu zapłonu.

Wykrywanie

W przypadku wykrycia odchylenia
od kierunku jazdy kierowcę ostrzega miganie tej kontrolki w zestawie wskaźników oraz sygnał dźwiękowy.

Alarm nie włącza się, jeżeli został włączony kierunkowskaz oraz 20 sekund po wyłączeniu kierunkowskazu.

  Alarm niezamierzonego przekroczenia linii

  System, który za pomocą kamery rozpoznającej linie ciągłe albo przerywane, wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa drogi. Aby z ...

  Usterka działania

  W przypadku nieprawidłowego działania ta kontrolka miga przez około 10 sekund, a następnie gaśnie. Skontaktować się z siecią CITROËN ...

  Categorie