Toyota Yaris: Zmiana biegów (wersje z 7-biegową sekwencyjną przekładnią napędową z trybem jazdy dynamicznej "SPORT")

Toyota Yaris –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przekładnia bezstopniowa –> Zmiana biegów (wersje z 7-biegową sekwencyjną przekładnią napędową z trybem jazdy dynamicznej "SPORT")

Po wybraniu położenia M dźwigni skrzyni biegów zmiany biegów moż- na dokonywać za pomocą przełączników dźwigniowych lub dźwigni skrzyni biegów.

Zmiana biegów (wersje z 7-biegową sekwencyjną przekładnią napędową z trybem jazdy dynamicznej


 1. Zmiana biegu na wyższy
 2. Zmiana biegu na niższy

Zmiana biegu zostanie dokonana po każdym użyciu dźwigni skrzyni biegów lub prze- łącznika dźwigniowego.

Aktualnie wybrany bieg, od 1 do 7, będzie wyźwietlany na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym.

Jednak mimo położenia M dźwigni skrzyni biegów, w przypadku nadmiernego wzrostu bądź spadku prędkoźci obrotowej silnika, nastąpi samoczynna zmiana przełożenia.

Funkcje biegów

 • Możliwy jest wybór siły hamowania silnikiem spoźród 7 przełożeń.
 • Niższy bieg zapewnia większą siłę hamowania silnikiem niż bieg wyższy. Wzrastają również obroty silnika.

  Wybór trybu jazdy

  Nacisnąć przycisk. Stosowany w celu uzyskania lepszego przyspieszenia lub podczas jazdy w górzystym terenie. Zaźwieci się lampka kontrolna trybu ...

  Tymczasowy wybór biegów w położeniu D

  Za pomocą przełącznika dźwigniowego "-" lub "+" można uruchomić tymczasowy wybór biegów. Biegi mogą być zmieniane za pomoc ...

  Categorie