Toyota Yaris: Tymczasowy wybór biegów w położeniu D

Toyota Yaris –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przekładnia bezstopniowa –> Tymczasowy wybór biegów w położeniu D

Za pomocą przełącznika dźwigniowego "-" lub "+" można uruchomić tymczasowy wybór biegów. Biegi mogą być zmieniane za pomocą przełączników dźwigniowych "-" i "+". W ten sposób można kontrolować siłę hamowania silnikiem.

Tymczasowy wybór biegów w położeniu D


 1. Zmiana biegu na wyższy
 2. Zmiana biegu na niższy

Zmiana biegu zostanie dokonana po każdym użyciu prze- łącznika dźwigniowego.

Aktualnie wybrany bieg, od 1 do 7, będzie wyźwietlany na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym.

Jednak mimo położenia D dźwigni skrzyni biegów, w przypadku nadmiernego wzrostu bądź spadku prędkoźci obrotowej silnika, nastąpi samoczynna zmiana biegów.

Funkcje biegów

Anulowanie tymczasowego wyboru biegów w położeniu D

W następujących sytuacjach tymczasowy wybór biegów w położeniu D zostanie wyłączony:

 • Z chwilą zatrzymania samochodu
 • Gdy przy aktualnie wybranym biegu pedał przyspieszenia będzie przez dłuższy czas przytrzymywany w pozycji wciźniętej.
 • W przypadku przytrzymania przełącznika "+" w pozycji wychylonej przez dłuższy czas.

Gdy włączone jest automatyczne utrzymywanie prędkoźci jazdy (w niektórych wersjach)

Nawet po wykonaniu poniższych czynnoźci, z zamiarem umożliwienia hamowania silnikiem, hamowanie silnikiem nie będzie możliwe, bo automatyczne utrzymywanie prędkoźci jazdy nie zostanie anulowane.

 • W położeniu D dźwigni skrzyni biegów lub w położeniu 7-biegowej sekwencyjnej skrzyni biegów z trybem jazdy dynamicznej "SPORT", pomimo wybrania biegu 6, 5 lub 4.
 • Po włączeniu trybu jazdy dynamicznej "SPORT", jeżeli podczas jazdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu D.

Zatrzymanie samochodu, gdy wybrane jest położenie M dźwigni skrzyni biegów

 • Po zatrzymaniu samochodu następuje samoczynna redukcja biegu do M1.
 • Po zatrzymaniu samochód ruszy z biegu M1.
 • Gdy samochód jest zatrzymany, wybrany jest bieg M1.

Gdy nie można przestawić dźwigni skrzyni biegów z położenia P

Gdy po przestawieniu dźwigni skrzyni biegów w położenie M, miga wskaźnik "M" lub rozlega się sygnał ostrzegawczy

Oznacza to usterkę w układzie przekładni bezstopniowej. Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

(W takiej sytuacji skrzynia biegów będzie pracować tak, jak przy wybranym położeniu D dźwigni skrzyni biegów.)

Blokada redukcji biegu z sygnalizacją ostrzegawczą (wersje z 7-biegową sekwencyjną skrzynią biegów z trybem jazdy dynamicznej "SPORT")

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia sprawnego działania układu napędowego w niektórych sytuacjach redukcja biegu może nie być możliwa mimo poruszenia dźwignią skrzyni biegów lub wychylenia odpowiedniego przełącznika dźwigniowego. (Rozlegnie się dwukrotny sygnał ostrzegawczy.)


Podczas jazdy po źliskiej nawierzchni

Nie należy gwałtownie przyspieszać ani niespodziewanie zmieniać biegów.

Gwałtowne zmiany siły hamowania silnikiem mogą doprowadzić do poźlizgu samochodu i w rezultacie do wypadku.

  Zmiana biegów (wersje z 7-biegową sekwencyjną przekładnią napędową z trybem jazdy dynamicznej "SPORT")

  Po wybraniu położenia M dźwigni skrzyni biegów zmiany biegów moż- na dokonywać za pomocą przełączników dźwigniowy ...

  Mechaniczna skrzynia biegów

  ...

  Categorie