Toyota Yaris: Zamykanie drzwi bagażnika

Do opuszczenia drzwi bagażnika należy użyć specjalnego uchwytu, a po opuszczeniu docisnąć je od zewnątrz, upewniając się, że drzwi bagażnika zostały zamknięte.

Zamykanie drzwi bagażnika


Sygnalizacja działania (wersje z funkcją dostępu do samochodu lub bezprzewodowego zdalnego sterowania)

Funkcja bezpieczeństwa

Sygnalizacja akustyczna niezamkniętych drzwi (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Oźwietlenie bagażnika

Wraz z otwarciem drzwi bagażnika włączane jest oźwietlenie bagażnika.

Jeżeli funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka została wyłączona w ustawieniach własnych (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Użyć bezprzewodowego zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.

Jeżeli funkcja dostępu do samochodu (wersje z elektronicznym kluczykiem) lub funkcja bezprzewodowego zdalnego sterowania (w niektórych wersjach) nie działają prawidłowo

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem: W celu zablokowania i odblokowania drzwi należy użyć mechanicznego kluczyka.
 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: W celu zablokowania i odblokowania drzwi należy użyć mechanicznego kluczyka.
 • Rozładowaną baterię należy wymienić na nową.


Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Przed rozpoczęciem jazdy

 • Należy sprawdzić, czy drzwi bagażnika są dokładnie zamknięte. Niedomkni ęte drzwi bagażnika mogą podczas jazdy niespodziewanie otworzyć się, stwarzając ryzyko ich uderzenia przez mijany obiekt lub wypadnięcia przedmiotów z bagażnika, doprowadzając do wypadku.
 • Nie zezwalać dzieciom na wchodzenie do bagażnika.

  W razie przypadkowego zamknięcia w bagażniku dziecku grozi udar cieplny lub poważne obrażenia ciała.

 • Nie należy zezwalać dzieciom na otwieranie lub zamykanie drzwi bagażnika.

  Stwarza to ryzyko przyciźnięcia dłoni, głowy lub szyi dziecka przez zamykające się drzwi bagażnika.

O tym należy pamiętać podczas jazdy

 • Podczas jazdy drzwi bagażnika powinny być zamknięte.

  Pozostawienie otwartych drzwi bagażnika stwarza ryzyko ich uderzenia przez mijany obiekt lub wypadnięcia przedmiotów z bagażnika, doprowadzając do wypadku.

 • Nie wolno zezwalać komukolwiek na zajmowanie miejsca w bagażniku.

  W razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku osoba przebywająca w bagażniku narażona jest na źmierć lub poważne obra- żenia ciała.

Korzystanie z drzwi bagażnika

Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich grozi przyciźnięciem częźci ciała, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Przed otwarciem drzwi bagażnika należy usunąć z nich ewentualne obcią- żenie, takie jak źnieg lub lód. W przeciwnym wypadku drzwi bagażnika mogą po otwarciu nagle opaźć.
 • Przy otwieraniu i zamykaniu drzwi bagażnika należy kontrolować, czy warunki otoczenia pozwalają na bezpieczne wykonanie tej operacji.
 • Gdy ktokolwiek znajdzie się w pobliżu, należy upewnić się, czy osoba ta pozostaje w bezpiecznej odległoźci oraz należy ją uprzedzić o mającym nastąpić zamknięciu lub otwarciu drzwi bagażnika.
 • W warunkach silnego wiatru należy zachować ostrożnoźć przy otwieraniu i zamykaniu drzwi bagażnika, ponieważ silny podmuch może spowodować ich niekontrolowany ruch.
 • Niecałkowicie podniesione drzwi baga żnika mogą samoczynnie opaźć.

  Gdy samochód stoi na pochyłoźci, otwieranie lub zamykanie drzwi bagażnika może być utrudnione, a także należy być przygotowanym na ich niespodziewane podniesienie się bądź zatrzaźnięcie.

  Przed sięgnięciem do bagażnika należy upewnić się, czy drzwi bagażnika stabilnie utrzymują się w pozycji całkowicie podniesionej.


 • Przy zamykaniu drzwi bagażnika nale- ży szczególnie uważać, aby nie doszło do przytrzaźnięcia, np. palców.
 • Pod koniec fazy zamykania drzwi bagaż- nika należy je lekko docisnąć od strony zewnętrznej. Korzystanie z wewnętrznego uchwytu w drzwiach bagażnika przy ich zatrzaskiwaniu grozi przytrzaźnięciem dłoni lub przedramienia.

 • Nie należy próbować zamykać drzwi bagażnika, ciągnąc za siłownik podporowy ani obciążać tego elementu ciężarem ciała.

  Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia grozi przyciźnięciem dłoni lub uszkodzeniem siłowników podporowych, doprowadzając do wypadku.

 • Jeżeli do drzwi bagażnika przymocowany jest bagażnik rowerowy lub inny ciężki przedmiot, może to spowodować samoczynne opadnięcie otwartych drzwi bagażnika, powodując przytrzaźnięcie lub zranienie rąk, głowy bądź szyi. Montując dodatkowy osprzęt do drzwi bagażnika, zalecane jest używanie oryginalnych produktów Toyoty.


Siłowniki podporowe drzwi bagażnika

Siłowniki podporowe utrzymują drzwi bagażnika w wybranej pozycji.

Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich grozi uszkodzeniem siłowników podporowych.

 • Do tłoczysk siłowników podporowych nie należy mocować żadnych obiektów w rodzaju: naklejek, folii z tworzywa lub etykiet.
 • Nie dotykać tłoczysk siłowników podporowych rękawiczkami ani jakąkolwiek tkaniną.

 • Do drzwi bagażnika nie należy mocować jakichkolwiek elementów poza przeznaczonymi do tego oryginalnymi częźciami marki Toyota.
 • Nie opierać dłoni na siłowniku podporowym ani nie wywierać na niego poprzecznego nacisku.

  Blokowanie i odblokowywanie drzwi bagażnika

  Przycisk centralnego zamka Funkcja dostępu do samochodu (wersje z elektronicznym kluczykiem) Aby umożliwić korzystanie z tej funkcji, należy posiadać prz ...

  System elektronicznego kluczyka

  Posiadając przy sobie elektroniczny kluczyk, np. w kieszeni, moż- na realizować w prosty sposób następujące operacje. (Kierowca zawsze powinien po ...

  Categorie