Toyota Yaris: System elektronicznego kluczyka

Posiadając przy sobie elektroniczny kluczyk, np. w kieszeni, moż- na realizować w prosty sposób następujące operacje. (Kierowca zawsze powinien posiadać przy sobie elektroniczny kluczyk.)

 • Blokowanie i odblokowywanie drzwi
 • Blokowanie i odblokowywanie drzwi bagażnika
 • Uruchamianie i wyłączanie silnika

Rozmieszczenie anten

 1. Anteny na zewnątrz kabiny
 2. Anteny wewnątrz kabiny
 3. Antena na zewnątrz bagażnika

Rozmieszczenie anten


Zakres działania (obszar w którym elektroniczny kluczyk jest wykrywany)

 • Przy blokowaniu lub odblokowywaniu drzwi

Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w odległoźci nie większej niż około 70 cm od przednich klamek drzwi i drzwi bagażnika. (Reagują tylko te drzwi, przy których zarejestrowana została obecnoźć kluczyka.)


 • Przy uruchamianiu silnika lub przełączaniu stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się wewnątrz samochodu.

Sygnalizacja i lampki ostrzegawcze

W celu zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą lub zagrożeniem, w reakcji na błędne działania rozlega się sygnał ostrzegawczy wewnątrz i na zewnątrz samochodu oraz zaźwieca się odpowiednia lampka ostrzegawcza. W razie zaźwiecenia się lampki ostrzegawczej należy podjąć stosowne do niej działania.

Sposób postępowania, gdy rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, opisany jest w poniższej tabeli.

Sygnalizacja Przyczyny/Sposób postępowania
Pojedynczy sygnał ostrzegawczy przez 5 sekund na zewnątrz samochodu Próba zablokowania drzwi za pomocą elektronicznego kluczyka, gdy pozostaje on wewnątrz samochodu.
 • Zabrać elektroniczny kluczyk z kabiny samochodu i ponownie zablokować drzwi.

Próba zablokowania drzwi, gdy nie są one zamknięte.

 • Zamknąć wszystkie drzwi i ponownie zablokować drzwi.
Pojedynczy sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu i pojedynczy sygnał ostrzegawczy przez 5 sekund na zewnątrz samochodu Próba zablokowania którychkolwiek przednich drzwi, po uprzednim ich otwarciu i naciźnięciu wewnętrznego przycisku blokady drzwi, a następnie zamknięciu za pomocą zewnętrznej klamki, gdy elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu.
 • Zabrać elektroniczny kluczyk z kabiny samochodu i ponownie zablokować drzwi.
Pojedynczy sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu i pojedynczy sygnał ostrzegawczy przez 5 sekund na zewnątrz samochodu (w niektórych wersjach) Próba zablokowania drzwi w inny sposób niż za pomocą systemu elektronicznego kluczyka, gdy elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu.
 • Zabrać elektroniczny kluczyk z kabiny samochodu i ponownie zablokować drzwi.
Ciągły sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu Wybranie przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY przy otwartych drzwiach kierowcy (lub otwarcie drzwi kierowcy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY).
 • Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony i zamknąć drzwi kierowcy.
Ciągły sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu* Przy otwartych drzwiach kierowcy i przy wybranym przyciskiem rozruchu innym stanie niż wyłączony, dźwignia skrzyni biegów została przestawiona w położenie inne niż P.
 • Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P.

*: Wersje z przekładnią bezstopniową

Oszczędzanie energii elektrycznej

Funkcja oszczędzania energii elektrycznej ogranicza ryzyko rozładowania baterii w kluczyku oraz akumulatora, gdy samochód nie jest używany przez dłuższy czas.

W następujących sytuacjach odblokowanie drzwi za pomocą systemu elektronicznego kluczyka może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

 • Gdy elektroniczny kluczyk pozostawiony jest przez co najmniej 10 minut w odległoźci około 2 m od samochodu
 • Gdy elektroniczny kluczyk nie był używany od co najmniej 5 dni.

W przypadku gdy system elektronicznego kluczyka nie był wykorzystywany od co najmniej 14 dni, układ wyłącza ze swojego zakresu działania wszystkie pozostałe drzwi z wyjątkiem drzwi kierowcy. W takiej sytuacji w celu odblokowania drzwi należy przytrzymać klamkę drzwi kierowcy bądź użyć bezprzewodowego zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.

Czynniki powodujące zakłócenie działania

System elektronicznego kluczyka wykorzystuje fale radiowe o niewielkiej mocy.

W niżej wyszczególnionych sytuacjach system elektronicznego kluczyka, bezprzewodowe zdalne sterowanie oraz elektroniczna blokada rozruchu SILNIKA mogą nie działać prawidłowo na skutek pogorszenia przekazywania informacji pomiędzy elektronicznym kluczykiem a samochodem. (Sposób postępowania w takiej sytuacji

W przypadku rozładowania baterii w elektronicznym kluczyku.

W pobliżu obiektów emitujących silne pola elektromagnetyczne, takich jak wieże telewizyjne, elektrownie, stacje paliwowe, nadajniki radiowe, duże ekrany wizyjne, lotniska itp.

W przypadku dotykania lub zasłaniania elektronicznego kluczyka metalowymi przedmiotami, takimi jak:

 • karty pokryte folią aluminiową
 • pudełka papierosowe z wkładką z folii aluminiowej
 • metalowe portfele lub pudełka
 • monety
 • metalowe urządzenia do rozgrzewania dłoni
 • noźniki CD lub DVD

W zasięgu działania innych elektronicznych kluczyków (emitujących fale radiowe)

W przypadku noszenia elektronicznego kluczyka wraz z urządzeniem emitującym fale radiowe, takim jak:

 • Przenoźne urządzenia łącznoźci w rodzaju radiotelefonów, telefony komórkowe, bezprzewodowe telefony stacjonarne lub inne tego typu urządzenia
 • inny elektroniczny kluczyk lub nadajnik bezprzewodowego zdalnego sterowania emitujący fale radiowe
 • komputer lub notes elektroniczny (PDA)
 • cyfrowy odtwarzacz audio
 • przenoźna konsola do gier

Gdy tylna szyba samochodu pokryta jest metalizowaną folią przyciemniającą lub zasłonięta innego rodzaju obiektami metalicznymi

Gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w pobliżu ładowarki lub urządzeń elektronicznych.

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka

Nawet jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania (w obszarze detekcji), w następujących warunkach system może działać nieprawidłowo:

 • Gdy przy próbie zablokowania bądź odblokowania drzwi kluczyk jest zbyt blisko szyby bocznej lub zewnętrznej klamki drzwi bądź znajduje się zbyt nisko lub zbyt wysoko.
 • Gdy przy próbie uruchomienia silnika lub wybierania stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu elektroniczny kluczyk znajduje się na desce rozdzielczej, na zasłonie bagażnika (w niektórych wersjach), na podłodze, w kieszeni drzwi, w schowku w desce rozdzielczej lub w pobliżu przedniego uchwytu na kubek.

Wysiadając z samochodu, nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka na desce rozdzielczej lub w pobliżu kieszeni w drzwiach. W zależnoźci od warunków odbioru fal radiowych jego sygnały mogłyby zostać zarejestrowane przez antenę na zewnątrz kabiny, co umożliwiłoby zablokowanie drzwi od zewnątrz kabiny, powodując ryzyko uwięzienia elektronicznego kluczyka w samochodzie.

Dopóki elektroniczny kluczyk pozostaje w zasięgu detekcyjnym, drzwi mogą zostać zablokowane i odblokowane przez każdą osobę.

Możliwe jest uruchomienie silnika, jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się na zewnątrz samochodu w pobliżu szyby

Gdy na zewnętrzną klamkę dostanie się duża iloźć wody, np. podczas deszczu lub w myjni samochodowej, może nastąpić samoczynne odblokowanie lub zablokowanie drzwi. (Jeżeli jednak drzwi nie zostaną otwarte, po upływie około 30 sekund nastąpi ich automatyczne zablokowanie.)

W przypadku dotknięcia czujnika zamykania lub otwierania drzwi dłonią w rę- kawiczce zablokowanie lub odblokowanie drzwi może nie nastąpić.

Jeżeli drzwi zostaną zablokowane przy użyciu bezprzewodowego zdalnego sterowania, gdy elektroniczny kluczyk znajdował się blisko samochodu, może się zdarzyć, że nie będzie możliwe ich odblokowanie z użyciem funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka. (Należy wtedy użyć bezprzewodowego zdalnego sterowania.)

Nagłe wejźcie w obszar działania lub pociągnięcie klamki może uniemożliwić odblokowanie drzwi. W takim przypadku należy puźcić klamkę i upewnić się, że drzwi zostały odblokowane przed jej ponownym pociągnięciem.

Uwagi dotyczące blokowania drzwi

 • Dotknięcie czujnika blokady dłonią w rękawiczce może opóźnić lub uniemożliwić zablokowanie drzwi. Należy zdjąć rękawiczkę i ponownie dotknąć czujnika.
 • Jeżeli na zewnętrzną klamkę dostanie się duża iloźć wody, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania, może nastąpić samoczynne zablokowanie lub odblokowanie drzwi. W czasie mycia samochodu kluczyk należy przechowywać w odległoźci co najmniej 2 m od samochodu. (Należy pamiętać o zabezpieczeniu kluczyka przed kradzieżą.)
 • Jeżeli zewnętrzna klamka zostanie zalana wodą podczas mycia, a elektroniczny kluczyk znajduje się wewnątrz samochodu, to na zewnątrz pojazdu rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. W celu jego wyłączenia należy zablokować wszystkie drzwi.
 • Jeżeli czujnik blokady zostanie zanieczyszczony lodem, źniegiem lub błotem, może nie działać prawidłowo. Należy oczyźcić czujnik i powtórzyć próbę.

Uwagi dotyczące odblokowania drzwi

 • Nagłe wejźcie w obszar działania lub pociągnięcie klamki może uniemożliwić odblokowanie drzwi. W takim przypadku należy puźcić klamkę i upewnić się, że drzwi zostały odblokowane przed jej ponownym pociągnięciem.
 • W przypadku uchwycenia klamki dłonią w rękawiczce odblokowanie drzwi może nie nastąpić. Należy zdjąć rękawiczkę i ponownie dotknąć czujnik znajdujący się po wewnętrznej stronie klamki.
 • Jeżeli na zewnętrzną klamkę dostanie się duża iloźć wody, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania, może nastąpić samoczynne zablokowanie lub odblokowanie drzwi. W czasie mycia samochodu kluczyk należy przechowywać w odległoźci co najmniej 2 m od samochodu. (Należy pamiętać o zabezpieczeniu kluczyka przed kradzieżą.)
 • Gdy w obrębie zasięgu detekcyjnego znajduje się inny elektroniczny kluczyk, odblokowanie drzwi w reakcji na uchwycenie klamki może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

Gdy samochód nie jest używany przez dłuższy czas

 • W celu ograniczenia ryzyka kradzieży nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka w obrębie 2 m od samochodu.
 • System elektronicznego kluczyka można zawczasu wyłączyć.

Warunki prawidłowego działania

Warunkiem działania systemu jest posiadanie przy sobie elektronicznego kluczyka.

Przy posługiwaniu się nim od zewnątrz samochodu elektroniczny kluczyk nie powinien znajdować się zbyt blisko nadwozia.

W zależnoźci od położenia i sposobu trzymania elektroniczny kluczyk może nie zostać prawidłowo zidentyfikowany i układ może nie działać prawidłowo.

(Może nastąpić przypadkowe wyłączenie autoalarmu lub nie zadziała funkcja przeciwdziałania zablokowaniu drzwi.)

Gdy system elektronicznego kluczyka nie działa prawidłowo

 • Zablokowanie i odblokowanie drzwi: Użyć mechanicznego kluczyka
 • Uruchamianie silnika

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. systemu elektronicznego kluczyka).

Jeżeli system elektronicznego kluczyka został wyłączony w ustawieniach własnych

 • Zablokowanie i odblokowanie drzwi: Użyć bezprzewodowego zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.
 • Uruchamianie silnika i wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu
 • Wyłączanie silnika

Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka

Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka



Ostrzeżenie dotyczące zakłóceń działania urządzeń elektronicznych

 • Osoby z wszczepionym kardiostymulatorem, defibrylatorem z funkcją resynchronizacji bądź rozrusznikiem serca nie powinny zbliżać się do anten systemu elektronicznego kluczyka. ( S. 129) Fale elektromagnetyczne mogą zakłócić pracę tego typu urządzeń. W razie potrzeby funkcję dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka można wyłączyć. Szczegółowymi informacjami dotyczącymi częstotliwoźci roboczej oraz czasu trwania emisji fal radiowych dysponuje autoryzowana stacja obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

  Na tej podstawie lekarz może okreźlić, czy konieczne jest wyłączenie funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka.

 • Osoby używające elektrycznych urządzeń medycznych innego rodzaju niż kardiostymulatory, defibrylatory z funkcją resynchronizacji bądź rozruszniki serca powinny skonsultować z ich producentem możliwoźć pracy urządzenia w warunkach oddziaływania fal elektromagnetycznych.

  Pole elektromagnetyczne może mieć nieprzewidywalny wpływ na działanie tego typu urządzeń medycznych.

W razie potrzeby funkcję dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka można wyłączyć. Szczegółowe informacje można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie.

  Zamykanie drzwi bagażnika

  Do opuszczenia drzwi bagażnika należy użyć specjalnego uchwytu, a po opuszczeniu docisnąć je od zewnątrz, upewniając się, że dr ...

  Regulacja ustawienia foteli

  ...

  Categorie